Tandlægeforeningen: De svagest i samfundet bliver svigtet

Men kun tre ud af de 11 tilbud er permanente. Kommuner svigter deres ansvar, mener formanden for Rådet for Socialt Udsatte.

Socialt udsattes mulighed for tandpleje har aldrig været større. Det viser en ny kortlægning af tandplejetilbuddene til socialt udsatte, som Tandlægeforeningen har foretaget.

Men på trods af det øgede fokus på tandpleje til socialt udsatte er kun tre ud af de 11 tilbud i Danmark permanente. Resten er midlertidige tilbud, som er afhængige af donationer og offentlige puljemidler.

Det er på trods af, at gruppen af socialt udsatte ikke har andre muligheder for tandpleje end de frivillige tilbud. Samtidig har de meget svært ved at benytte den almene voksentandpleje.

Kombinationen af dårlig økonomi, kaotisk livsførelse, misbrug og psykiske problemer indebærer, at de ofte fravælger tandbehandling. Tandsmerter og dårlig livskvalitet er derfor virkeligheden for mange.

- Det er grotesk, at samfundets svageste gruppe bliver svigtet på den her måde. Et velfærdssamfund kan ikke være bekendt at tilbyde en basal sundhedsydelse som tandbehandling på så usikkert et grundlag, siger Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen.

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, mener at nogle kommuner overser deres ansvar.

- Det er en kommunal opgave at sørge for, at socialt udsatte kan få del i enten de eksisterende tandplejetilbud eller alternative målrettede tilbud. I dag er der kommuner, der overser det ansvar, siger Jann Sjursen.

Dagens Gossip