Thorning: Vi har hele tiden været optaget af en løsning

Det er uacceptabelt for regeringen, at tusindvis af danskere står til at miste deres dagpenge.

Sådan lyder det fra statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), der tirsdag formiddag - efter flere måneders massivt pres - præsenterer en mere langsigtet håndsrækning til landets dagpengemodtagere, der risikerer at falde ud af systemet og miste forsørgelsesgrundlaget.

Det sker efter en erkendelse af, at regeringens tidligere initiativer, blandt andet de to akutpakker, ikke har været nok.

»For de langtidsledige har vi hele vejen igennem taget en række ekstraordinære initiativer,« siger Helle Thorning-Schmidt.

»Vi har gjort meget, det har hjulpet nogle, men det er ikke nok. Konjunkturerne i Europa og dermed også i Danmark er fortsat svage. Vi oplever, at væksten lader vente på sig, og at det er svært for de mange langtidsledige at finde et job på samme tid, og derfor er nødvendigt at handle,« siger hun.

Regeringens seneste skøn er, at op mod 30.000 ledige står til at opbruge deres dagpengeret eller deres ret til uddannelsesydelse i løbet af i år.

»Det er en situation, der skaber frustrationer og usikkerhed i tusindvis af familier. Det er en situation, der er uacceptabel for regeringen,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Regeringen foreslår, at der indføres en ny, gradvis indfasning af VKOs dagpengereform fra 2010, og at man samtidig indfører en ny økonomisk ydelse - en midlertidig arbejdsmarkedsydelse - til de ledige.

»Dermed retter vi op på den alt for hurtige indfasning af de kraftigt opstrammede dagpengeregler, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti besluttede tilbage i 2010,« siger Helle Thorning-Schmidt, der kalder den hårde indfasning »uklog«.

»Indførelsen af en toårig dagpengeperiode med en hård indfasning tog ikke hensyn til, at Danmark fortsat var midt i en krise, og det var ganske enkelt uklogt.«

Regeringens forslag består overordnet af to elementer. Det første element er en seks måneders forlængelse med den eksisterende uddannelsesydelse, som var en del af finanslovaftalen med Enhedslisten. Ordningen udvides til også at omfatte virksomhedspraktik.

Det andet element er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der vil gælde for ledige, der opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse.

Varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er på maksimalt halvandet år, og den vil gradvist blive udfaset frem mod slutningen af 2016.

»Det indebærer, at ledige, der har opbrugt deres dagpengeret fra før første januar i år, maksimalt kan være på dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i fire år. Det svarer altså til den gamle dagpengeperiode,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Regeringen har indkaldt Enhedslisten til forhandlinger om udspillet torsdag.

Dagens Gossip