Tidligere S-minister kritiserer Bødskov

Det mener den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister Kjeld Olesen (S), der i torsdagens udgave af Politiken retter en hård kritik mod loven og justitsminister Morten Bødskov (S).

Den tidligere minister siger til avisen, at det er en regerings opgave »at være folkets tjenere«, og at vælgerne derfor »har et krav på at få at vide, på hvilken måde en regering og en minister er nået frem til konklusioner og udarbejdelse af lovforslag«, hvilket han ikke mener, den nye offentlighedslov giver mulighed for.

Den tidligere udenrigsminister hæfter sig desuden ved, at Morten Bødskov gentagne gange i forbindelse med kritik af offentlighedsloven har henvist til den kommission, der har udarbejdet oplægget.

»Hertil vil jeg bare sige, at Morten Bødskov er valgt som politiker og ikke som en embedsmand, der skal sidde og blåstemple, hvad andre måtte finde på. Og jeg henholder mig til, hvad han (Morten Bødskov, red.) sagde, da han var i opposition - nemlig at mere åbenhed ikke er til hinder for en ordentlig lovgivning. Det kan han ikke løbe fra«, siger Kjeld Olesen til Politiken.

Morten Bødskov kalder det »et fattigt argument« at beskylde en politiker for at agere embedsmand. Han henviser til, at aftalen bakkes op af et flertal i Folketinget, og at den bygger på »et solidt arbejde fra en kommission«.

Også en række professorer og forskere kritiserer i torsdagens udgave af Berlingske den nye offentlighedslov.

»Det er noget nyt i Danmark at øge lukketheden, mens de fleste andre stater går den anden vej. Denne tendens bekymrer os. Vi har i høj grad tillid til danske ministre, embedsfolk og forskere. Men tillid kan ikke stå alene. Vi ønsker åbenhed som værn mod fejl og eventuelt magtmisbrug«, skriver forskerne, der blandt andet tæller flere statskundskabsprofessorer fra Københavns Universitet, i et debatindlæg.

Den nye offentlighedslov, som regeringen, Venstre og de Konservative står bag, indeholder to omstridte paragraffer 24 og 27, som undtager visse dokumenter mellem statslige myndigheder for aktindsigt. Det er især disse paragraffer, som har været genstand for kritik. Flere end 70.000 danskere har således skrevet under på en underskriftsindsamling mod loven.

Dagens Gossip