Tidligere V-minister advarer mod heldagsskole

Hun har meget svært ved at forstå, at Venstre bakker op om en skole, der lægger beslag på store dele af børnenes eftermiddag.

»Venstre er dog et liberalt parti og det at lægge beslag på hele barnets tid - gøre det obligatorisk at børnene skal passes hele dagen - bryder jeg mig simpelthen ikke om. Det er socialisme i bund og grund, ikke liberalisme,« siger Tove Fergo, der fra 1994 til 2005 sad i Folketinget for Venstre - de sidste år som kirkeminister.

Regeringen lægger i sin reform af folkeskolen op til en skoleuge for de ældste elever på 37 timer. Ifølge Venstre skal det antal ned på 35 timer, men det er stadig for meget, mener den tidligere Venstre-minister.

»Jeg er tilhænger af, at familierne tilrettelægger deres eftermiddage, som de vil,« siger Tove Fergo.

»Det er også sådan, at flere og flere familier i dag arbejder med fleksible arbejdstider, og det vil sige, at det er vigtigt for familierne, at børnene kan komme hjem om eftermiddagen de dage, hvor mor eller far er hjemme om eftermiddagen,« siger hun.

De Konservative har på Facebook lanceret kampagnen »Bevar familiernes frihed - nej til heldagsskolen«. Den kampagne har Tove Fergo »liket«.

Også Dansk Folkeparti er kritiske over for regeringens forslag om en 37 timers skoleuge for de ældste elever.

Dagens Gossip