Tillidsfolk fyres som aldrig før

Tillidsrepræsentanterne er et truet folkefærd på mange skoler, plejehjem, børnehaver og sygehuse. I årtier har tillidsrepræsentanter ellers kunnet slå i bordet og sige nej til arbejdsgiveren, hvis han stillede urimelige krav. At afvise noget var uden risiko, fordi tillidsrepræsentanten var særligt beskyttet mod afskedigelse.

Men sådan er det ikke længere i den offentlige sektor, skriver Ugebrevet A4.

Nye tal viser, at de kommunale arbejdsgivere deler fyresedler ud til tillidsvalgte som aldrig før. Alene i 2012 blev mere end 300 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter afskediget ifølge en rundringning, som Ugebrevet A4 har gennemført til en række fagforbund.

Ud over at afskedige tillidsrepræsentanterne sammenlægger kommuner også skoler og daginstitutioner til stadig større enheder, og dermed fjernes tillidsrepræsentanterne fra mange mindre institutioner.

Endelig får de tillidsvalgte mindre og mindre indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges, og på de langsigtede, strategiske beslutninger på de kommunale arbejdspladser.

Det voksende pres på tillidsrepræsentanterne får nu fagbevægelsens topfolk op i det røde felt.

Dennis Kristensen, forbundsformand for blandt andet sosu'er og pædagogmedhjælpere i FOA, betegner det som dybt bekymrende, at stadig flere tillidsfolk fyres.

- I FOA har vi på få år oplevet en fordobling af afskedigelser af tillidsrepræsentanter, og det er stærkt bekymrende. Arbejdsgivere i kommuner og regioner er i fuld gang med at løbe fra nogle grundlæggende principper i den danske model, og det skader samarbejdet, siger han.

Forbundsformanden for Danmarks 30.000 socialpædagoger, Benny Andersen, mener, at de mange fyringer af tillidsvalgte er udtryk for, at mange kommuner ikke tager samarbejdssystemet alvorligt.

- Det er uordentligt, at kommunale arbejdsgivere på den måde skider på de aftaler, vi har indgået med dem, siger Benny Andersen.

Heller ikke formand for FTF Bente Sorgenfrey holder sig tilbage for at kritisere de offentlige arbejdsgivere.

- Vi oplever, at kommunerne ikke er så blege for at fyre tillidsrepræsentanter som tidligere. Når der er sparerunder og nedskæringer, ser arbejdsgiverne ikke bort fra at afskedige tillidsrepræsentanterne, og det er stærkt bekymrende, fastslår hun.

De talrige fyringer af tillidsvalgte er ifølge Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet, et tegn på, at arbejdsgivere i kommuner og regioner stille og roligt er ved at underminere dét, som fagbevægelsen kalder selve rygraden i den danske model.

Han peger på, at KL som optakt til årets overenskomstfornyelse spillede ud med et ønske om at reducere antallet af beskyttede medarbejdere. Helt konkret ville KL have fjernet beskyttelsen af suppleanter i tillidshverv.

- Der er ingen tvivl om, at de offentlige arbejdsgivere vil formindske beskyttelsen af tillidsrepræsentanterne og også stække deres indflydelse. I denne omgang kom suppleanterne i skudlinjen, men arbejdsgiverne går også efter tillidsrepræsentanterne, siger Henning Jørgensen.

Sine Sunesen, direktør i KL, afviser på det kraftigste, at kommunerne afskediger tillidsrepræsentanter som aldrig før.

- Men kommunerne har af økonomiske grunde været nødt til at afskedige medarbejdere. Derfor er der samlet set afskediget flere offentligt ansatte, og det betyder også flere afskedigelser af tillidsrepræsentanter. Men når vi ser på den relative andel, er der ikke sket en stigning. Og fagbevægelsen har overhovedet ikke belæg for at sige, at tillidsrepræsentant-beskyttelsen ikke er så reel som tidligere, siger hun og henviser til, at KL ikke har tabt en eneste af de sager, som forskellige fagforbund har rejst om uberettiget afskedigelse af tillidsvalgte.

 

Dagens Gossip