Tillykke med fødselsdagen: Se hvem der fylder år den 26. juli 2013

Adm. direktør Pia Daugaard, 43. - Forfatter Simon Fruelund, 47. - Adm. direktør/CEO Mikael Sternberg, 48.

Direktør Søren Lumholdt Jensen, 50. - Advokat (H) Michael Chrstiani Havemann, 52. - Fhv. direktør, MF Mette Bock, 56. - Adm. direktør Carsten Haurum, 57.

Prorektor, dr.techn. Jørgen Staunstrup, 61. - Forfatter, fhv. MF Helga Moos, 62. - Forfatter, musiker Thorstein Thomsen, 63. - Direktør, cand.jur. Karsten Thuen, 66. - Ambassadør Gunnar Ortmann, 66. - Klinikchef, overlæge, dr.med. Peter Bernth Petersen, 67. - Ambassadør Finn Thilsted, 68. - Fhv. generaldirektør Christian S. Nissen, 68. - Rektor Anne-Marie Wivel, 69.

Sekretariatsleder Ole Marquertsen, 71. - Fhv. borgmester Jørn Sørensen, 71. - Billedhugger Erik Varming, 71. - Direktør, civilingeniør John Cederberg, 71. - Arrangementschef Knud Ørsted, 72. - Professor, dr.techn. Elo Harald Hansen, 74. - Fhv. direktør Kurt E. Franch, 75. - Fhv. konsulent i Udenrigsministeriet Finn Balslev, 78.

Slotsforvalter, oberst John Egon Zilmer, 82. - Forlægger, mag.art. Werner Svendsen, 83. - Journalist, forfatter Erik Nørgaard, 84. - Fhv. folketingsmedlem, overlærer Inger Stilling Pedersen, 84. - Speciallæge Ann-Marie Niordson-Grysgaard, 85.

Civilingeniør Niels Frandsen, 91.

Sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen, 102.

Følg med i dagens fødselarer på Facebook - klik her og tilmeld dig GRATIS

/BNB

Dagens Gossip