Tønder-investorer søger erstatning gennem ny forening

En ny forening for en del af investorerne i den krakkede Tønder Bank samles nu på tonderinvestor.dk for at forsøge at få erstattet deres tab på i alt 38 millioner kroner.

De 308 investorer købte såkaldte kapitalbeviser af banken i 2009 på baggrund af prospekt, markedsføring og rådgivning, som Dansk Aktionærforening vurderer var stærkt vildledende og mangelfuld. Derfor tager Dansk Aktionærforening og en gruppe lokale investorer nu initiativ til '"oreningen Tønderinvestor 2009", der skal forhandle sig frem til en løsning med Tønder Banks konkursbo.

"Siden Tønder Banks konkurs i november har vi i Dansk Aktionærforening arbejdet på at få udredt trådene i denne groteske historie: Hvordan kan en angiveligt solid bank pludselig forvandles til et korthus, der på et øjeblik styrter sammen og udløser store tab til bankens investorer?" siger Dansk Aktionærforenings formand, Niels Mengel.

Han understreger, at der ikke havde været nogen hjælp at hente i Dansk Aktionærforening, hvis bankens investorer på forhånd havde fået klar besked om bankens risici. Men som den eneste danske bank efter finanskrisen krakkede Tønder Bank uden nogen forudgående varsler, fordi regnskaberne ikke var retvisende, og hverken revisor eller Finanstilsynet havde opdaget manglerne.

Dansk Aktionærforening har fået mange henvendelser fra Tønder Banks investorer og vurderer på den baggrund, at især de, der købte nye kapitalbeviser tilbage i 2009 står med en god sag. Også i 2012 - få måneder før konkursen - udstedte banken nye kapitalbeviser, men disse investorer fik hurtigt erstattet deres tab af Sydbank, som efter konkursen overtog Tønder Bank.

"Der er mange ligheder mellem de to kapitaludvidelser og den måde, de blev solgt til bankens private kunder på. Desuden mener vi, at bankens regnskaber var stærkt misvisende allerede i 2009. Så sammen med vores advokat vurderer vi, at investorerne har god mulighed for at få erstatning, hvis bare de melder sig på banen og går sammen om deres krav," siger Niels Mengel, der kraftigt opfordrer alle 308 investorer til at melde sig ind på tonderinvestor.dk hurtigst muligt.

 

Dagens Gossip