Tønder kommune har styr på pengene

Overskuddets størrelse skal ses i lyset af, at Tønder Kommune ekstraordinært har betalt en regning fra staten på 63,2 mio. kr. for efterregulering af skat for 2009. Budgettets samlede underskud var på grund af denne gamle regning på 35 mio. kr. Regnskabet viser nu 28,8 mio. kr.

- Tønder Kommune fortsætter den gode tendens med at holde de budgetter vi i fællesskab har lagt – det er særdeles positivt, for orden i husholdningsregnskabet er grundlaget for at vi sammen kan skabe udvikling i Kommunen, udtaler Borgmester Laurids Rudebeck (V).

Samlet bruges ca. 1,587 mia. kr. på service til kommunens borgere, hvilket er ca. 15 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Kommunens anlæg har kostet ca. 68 mio. kr. hvilket stort set svarer til det oprindelige budget.

Afdrag og solid kassebeholdning
Kommunen har afdraget 27 mio. kr. på gælden, mens der ikke er optaget nye lån. Det betyder at kassebeholdningen samlet set falder med cirka 28,8 mio. kr. Kommunens kassebeholdning er dog stadig solid. Den har i gennemsnit været 222 mio. kr. i 2012.
 

Dagens Gossip