Topdanmark overgår forventninger - igen

Overskuddet i første kvartal blev godt en halv milliard kroner netto, hvor analytikerne havde forventet 362 millioner kroner. Og combined ratio for kvartalet blev på 89,6, hvilket overgår både analytikernes forventninger på 89,8 og konkurrenten Tryg, der fik en combined ratio på over 90.

Combined ratio udtrykker, hvor meget selskabet bruger på omkostninger og erstatninger af hver 100 kroner, der kommer ind i præmier.

Forsikringskoncernen har opnået en fremgang på 11 millioner kroner i det forsikringstekniske resultat af skadeforsikring, mens investeringsresultatet modsat er faldet fra 429 til 197 millioner kroner i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor. Da var investeringsresultatet ekstraordinært højt, oplyser Topdanmark.

Koncernens pensions- og livsforsikringsforretning har bidraget til resultatet med 158 millioner kroner, hvoraf de 136 millioner kroner kommer fra den såkaldte skyggekonto - som populært sagt er de penge, som kunderne skylder selskabet fra år, hvor der ikke var investeringsafkast nok til at betale koncernen det såkaldte driftsherretillæg.

Administrerende direktør Christian Sagild er på trods af faldet tilfreds med investeringsafkastet, og han vil hellere fokusere på det forsikringstekniske resultat.

»Det vigtige i forsikring er, at man kan vise en fornuftig indtjening på driften, altså det vi kalder det forsikringstekniske resultat. Her har vi i 1. kvartal i år et resultat på 233 mio. kr., og det er en fremgang på 11 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2012. Det viser, at vi fastholder fokus på lønsomhed,« siger han ifølge Topdanmarks udsendte materiale.

Som de andre forsikringsselskaber har Topdanmark nydt godt af mildt vejr. Danmark har i årets første måneder været fri for store skybrud og andre vejrrelaterede skader.

Til gengæld har Topdanmark oplevet et større træk på kundernes rejseforsikringer, som udløste 13 millioner kroner mere i erstatninger i forhold til den tilsvarende periode i fjor - en faktor, som Christian Sagild tilskriver influenzaepidemien i begyndelsen af året.

Topdanmark løfter sin prognose for overskuddet efter skat fra 1.050 til 1.150 millioner kroner efter skat til mellem 1.200 og 1.300 millioner kroner. Og combined ratio for hele året er justeret med et procentpoint til nu at blive 90 til 91.

Dagens Gossip