Topembedsmand: Rønns frygt førte til fejlbehandling

Det fortæller hendes daværende departementschef, Claes Nilas, som mandag for anden gang vidner for Statsløsekommissionen, der undersøger de ulovlige afslag.

Birthe Rønn frygtede kritik, hvis hendes ministerium satte de statsløses sag i bero, mens man undersøgte, hvordan de andre nordiske lande tolkede konventionerne.

»Hun var nervøs ved, at en udsættelse ville kunne udløse kritik fra Hans Gammetoft-Hansen. Hun nævnte flere gange, at det (berosættelse, red.) går ikke, det vil Gammeltoft kritisere. Hun ville ikke have kritik af ombudsmanden,« forklarer han.

Selv mente han og en række af ministeriets embedsmænd, at sagerne skulle stilles i bero eller i det mindste mærkes, så myndighederne kunne finde frem til dem igen, når der var klarhed over, hvordan de andre nordiske lande fortolkede konventionerne.

Men det afviste Birthe Rønn kategorisk. Ifølge sin tidligere departementschef fordi hun ikke kunne begribe, at man i eksempelvis Norge kunne komme frem til en anden tolkning af konventionen end i Danmark.

Derfor insisterede hun på selv at undersøge sagen nærmere, da hun i sommeren 2009 skulle mødes med sine nordiske kolleger. I mellemtiden måtte den hidtidige sagsgang følges, mente ministeren.

»Jeg kan huske, at vi har en juridisk diskussion, som indebærer, at vi kommer omkring alle de forskellige vinkler og udfald. Det jeg kan huske, er, at det ender med at ministeren siger, I må færdiggøre sagerne på det foreliggende grundlag,« forklarer Claes Nilas.

Han fastholder, at ministeren ikke havde nogen intention om at bryde konventionerne. Der var en saglig grund til, at hun insisterede på at høre de andre lande, mener han.

»Ministeren mente, at sagen skulle undersøges yderligere. Det var hendes vurdering. En sag kan godt bære udsættelse, hvis det er med henblik på en saglig udredning,« siger han, men fastholder samtidig, at han opfordrede sin minister til i det mindste at mærke sagerne, så eventuelle afslag på statsborgerskab kunne gøres om.

»Jeg sagde: ’Hør lige her, Birthe, hvis der ikke kommer det ud af det nordiske ministerråd, som du forventer, hvis du heller ikke kan komme dybere, end vi kan, så vil vi komme til at træffe nogle afgørelser, hvor vi stiller for mange betingelser. Derfor må vi kunne finde de sager igen.’«

Dagens Gossip