Tosprogede læser dårligere end etnisk danske elever

»I en årrække har vi konstateret, at de tosprogede elever klarer sig dårligere i skolen og i det videre uddannelsessystem end de etniske danske skolekammerater. Hvis vi fremadrettet ønsker at bryde den negative sociale arv for de tosprogede, så er det afgørende at styrke deres sprogforståelse,« siger medlem af formandskabet for Skolerådet Kirsten Birkving, der blandt andet rådgiver undervisningsministeren i spørgsmål vedrørende den danske folkeskole, i en pressemeddelelse.

Når det gælder sprogforståelsen i 2. klasse klarer 65 procent af de tosprogede elever i undersøgelsen »under middel« eller »klart under middel«, mens det tal for de etnisk danske elever er 28 procent. SFI oplyser, at det er fremgået i tidligere undersøgelser, at tosprogede elever også klarer sig dårligere ved folkeskolens afgangseksaminer.

Dagens Gossip