Trængte privathospitaler står til comeback

Fremgangen skyldes, at langt flere syge danskere, der venter på at få stillet en diagnose, for fremtiden vil blive undersøgt på privathospitaler. Det vil ske som følge af den såkaldte udredningsret, der fra 1. september skal sikre, at diagnoser bliver stillet inden for en måned, fra patienten bliver henvist fra egen læge.

Den frist er de offentlige hospitaler langt fra at kunne overholde, og derfor bliver det nødvendigt at inddrage privathospitaler inden for en lang række sygdomsområder, lyder vurderingen ifølge Berlingske i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Sidste år blev 40 procent af de nyhenviste patienter i hovedstadsområdet først tilset på hospitalerne efter 30 dage, fremgår det af en orientering til politikerne. Derfor forventer embedsmændene, at udredningsretten vil få »markante virkninger« på hospitalsdriften.

»Når så mange i dag først er udredt efter en måned, kræver det, at vi bruger hele klaviaturet – også de private hospitaler, så aktiviteten hér kommer helt klart til at stige,« fastslår formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Det seneste halve år er der blevet afsat mange millioner til at afvikle ventelister, så de offentlige sygehuse kunne blive klar til at overholde tidsfristen på de 30 dage. Alligevel vurderer regionerne, at det bliver nødvendigt at trække på de private aktører for at nå målet om maksimalt 30 dage.

Socialdemokraternes politiske ordfører i Region Hovedstaden, Thor Grønlykke (S), forudser, at regionen kommer til at bruge tæt ved 100 millioner kroner på at opbygge den nødvendige kapacitet. Alligevel er han ikke i tvivl om, at regionen kommer til at sende flere patienter videre til de private.

»Udredningsretten er en kæmpe udfordring organisatorisk og økonomisk, så det er klart, at vi i en periode kommer til at købe flere undersøgelser på privathospitalerne,« siger han.

I Region Syddanmark er regionsformand Carl Holst (V) også klar til at gøre brug af privathospitaler.

Han fastslår dog, at regionen har et så effektivt sundhedsvæsen, at den allerede er ved at være i mål.

Det bemærkelsesværdige comeback for privathospitalerne kommer, efter at der i de sidste år af VK-regeringens levetid blev lukket for de »gyldne haner«.

Indgrebet kom efter en periode i 00erne, hvor antallet af privathospitaler steg, og mange offentligt ansatte læger scorede ekstraindtjeninger ved at operere på privathospitaler til favorable takster.

Det stoppede, da Rigsrevisionen slog alarm og udløste en heftig politisk debat om overbetaling. Taksterne blev sænket betydeligt, og kravene til at blive sendt videre til privathospitaler blev strammet. Det fik det offentliges udgifter til behandlinger på privathospitalerne til at styrtdykke, fra 1,4 milliarder kroner i 2008 til 700 millioner kroner sidste år.

SF har tidligere markeret en klar uvilje mod de private aktører. Sundhedsminister Astrid Krag (SF) er nu blødt op. Hun forventer ikke, at regionerne »på sigt« vil have behov for at bruge privathospitaler i videre udstrækning, end de gør i dag.

»Regionerne har altså haft et godt stykke tid til at forberede sig på opgaven, og derfor forventer jeg, at de er klar til at overholde udredningsretten,« siger hun.

»Men der kan selvfølgelig være pukler, som skal afvikles, og inden for visse specialer kan der være flaskehalse, som gør det nødvendigt at finde kapacitet på sygehuse i andre regioner eller på privathospitaler,« siger Astrid Krag.

Dagens Gossip