Trafik i nødsporet skal løsne trafikpropper om morgenen

»Hidtil har kørsel i nødsporet været forbeholdt udrykningskøretøjer og er blevet brugt til at lede motorvejstrafik forbi større vejarbejder. Men nu prøver vi for første gang at bruge det som middel til at begrænse trængslen, sådan som vi kender det fra blandt andet Holland og Tyskland,« siger Stine Bendsen.

Mere bekvemmelighed for bilisterne kan dog også komme til at betyde sværere vilkår for udrykningskøretøjer, hvis der sker en ulykke. Men Vejdirektoratet oplyser, at man har lavet såkaldte nødlommer langs motorvejsstrækningen, hvor biler kan køre ind, så ambulance, politi og brandvæsen kan komme frem. Og derudover er der sat kameraer op, som Vejdirektoratets trafikinformationscenter overvåger strækningen, mens også hastigheden bliver sænket under morgenmyldretrafikken for at undgå ulykker.

»Normalt må man køre 110 kilometer i timen på strækningen, og når vi åbner nødsporet, må man kun køre 80 på alle kørebaner,« siger Stine Bendsen.

Det ekstra spor betyder derfor også, at man ikke kan forvente at suse helt uhindret hele vejen til arbejde.

»Det med at køre i nødsporet er en afvejning af, at man øger fremkommeligheden ved at åbne et ekstra spor, men til gengæld må man forsøge at undgå uheld ved at reducere hastigheden,« forklarer Stine Bendsen.

Allerede nu er nødsporet blevet forstærket på strækningen, så det kan bære langt mere trafik, men der mangler fortsat blandt andet at blive sat informationstavler og andet udstyr op.

Nødsporet på strækningen vil dog kun blive brugt som almindelig kørebane i morgentrafikken. På andre tidspunkter er det udelukkende nødspor, understreger Vejdirektoratet.

»Udrykningskøretøjer vil selvfølgelig stadig have førsteret til at bruge sporet, så hvis der kommer en udrykning eller et køretøj havarerer på strækningen, kan vi ved styring af tavlerne hurtigt lukke sporet for anden trafik,« siger Stine Bendsen.

Forsøget med kørsel i nødsporet løber frem til 2017, men Vejdirektoratet evaluerer løbende.

Dagens Gossip