Trafikale ændringer på Køge Bugt Motorvejen

Trafikanterne på Køge Bugt Motorvejen skal forberede sig på nye trafikale ændringer.

Tirsdag 15. januar fra klokken 19 vil det tunge spor i nordgående retning, umiddelbart syd for tankanlægget ved Karlslunde, blive spærret. Årsagen er, at Vejdirektoratets entreprenører stiller en pumpe op, som skal bruges til støbning af brodækkket til den fremtidige frakørselsrampe.

Spærringen forventes at vare op til 4 timer, hvor der kun vil være to farbare kørespor forbi arbejdsstedet. Den samlede støbning forventes at tage mellem 7 og 9 timer.

Weekenden 17. til 20 januar fra klokken 19 forbereder entreprenøren en trafikomlægning på strækningen umiddelbart syd for rasteanlægget. Efter omlægningen vil der fortsat være tre nordgående og tre sydgående spor.

Frakørslen mod tankanlægget i nordlig retning opretholdes, og den nye tilkørsel i sydgående retning fra rasteanlægget bliver taget i brug (fra 17. januar). Omlægningen ventes at vare frem til sommerferien 2014.

I weekenden 24.-27. januar bliver sporene i sydgående retning ved frakørsel <29> Mosede Landevej forlagt mod højre side af vejen, da der skal etableres arbejdsområde i midterrabatten.

Alle trafikale ændringer sker som led i Vejdirektoratets udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve S og Solrød S.

Udbygningen forventes færdig i 2015.

Dagens Gossip