Transportminister: Det er en løsning, som giver tryghed

»Jeg synes, det er positivt, at trafikselskaberne har lyttet til de bekymringer, der har været omkring udfasningen af klippekortet, og nu har forlænget muligheden for at købe klippekort i hovedstadsområdet til 1. juni 2014,« siger Henrik Dam Kristensen.

Det er Movia, Metroselskabet og DSB, der har besluttet at lade passagerne klippe kort endnu et år. Det sker efter flere dårlige historier om Rejsekortet, der ikke tåler fugt, ikke tillader, at ejeren glemmer at stemple ud, og som på nogle strækninger bliver dyrere.

Alle de problemer får trafikselskaberne nu tid til at løse, mens klippekortordningen fortsætter.

»Det er en løsning, som giver tryghed for brugerne af den kollektive trafik, og som samtidig giver Rejsekortet og trafikselskaberne mulighed for at løse de udfordringer og børnesygdomme, Rejsekortet har,« siger ministeren og understreger:

»For mig er det vigtigt, at passagerne er i centrum, og at det skal være nemt og gennemskueligt at købe en rejse. Og det er et fælles ansvar for Rejsekortet og trafikselskaberne at sørge for det.«

Over 200.000 mennesker i hovedstaden har allerede taget Rejsekortet i brug, og på landsplan er der solgt 475.000 rejsekort og gennemført over 22 millioner rejser på rejsekort, siden kortet blev indført.

Dagens Gossip