Trist milepæl kræver fokus på grøn omstilling

»Det er et trist punkt på vejen mod et alvorligt niveau af global opvarmning. Det er bydende nødvendigt, at vi nu gør mere end nogensinde før for at begrænse udledningen af CO2,« siger WWF Verdensnaturfondens klimachef, John Nordbo.

»De fysiske love fortæller os, at jo mere CO2 der er i atmosfære, jo varmere bliver klimaet på jordkloden. Sidste gang jordens atmosfære indeholdt så meget CO2 som i dag, var temperaturerne tre til fire grader højere end i dag. Og sidste gang kloden var så varm, var vandstanden i havene mellem fem og fyrre meter højere end i dag,« siger John Nordbo.

For at finde tilbage til en periode med så højere temperaturer, skal vi tilbage til tiden, før menneskeheden eksisterede. Det drejer sig formentlig om en periode for mellem tre og fem millioner år siden.

Ifølge en stribe førende forskere, er der ikke nogen tvivl om, at det netop er os mennesker – og særligt energisektoren med dens afhængighed af fossile brændsler – der er ansvarlige for den dramatiske stigning i CO2 i atmosfæren.

Hvis CO2-niveauet bliver ved med at stige, vil rekordtemperaturer blive normen, rekordtørker vil blive hyppigere og voldsomme storme og oversvømmelser vil finde sted oftere og oftere.

»På globalt plan kæmper mange lande allerede i dag med at finde modsvar til tørker, fejlslået høst og ekstremt vejr. Det gælder også i verdens rigeste lande. Hvis CO2-niveauet bliver ved med at stige, vil vores forsøg på at tilpasse os klimaforandringerne desværre nok slå fejl,« siger John Nordbo.

Men de dystre udsigter kan klare op, hvis vi træffer de rigtige beslutninger.

»Med et globalt skift til vedvarende energi kan vi første stoppe stigningen i CO2-udledningen. Udgifter til vedvarende energi er faldet radikalt og i 2011 var investeringerne i vedvarende energi for første gang større end investeringerne i energiproduktion baseret på fossile brændsler. Vedvarende energi kan blive normen, men det kræver en stålsat fra verdens regeringer, hvis det skal ske hurtigt nok og i stort nok omfang, siger John Nordbo.

Dagens Gossip