Tryg får milliardoverskud trods stormene Allan og Bodil

Forsikringskoncernen Tryg kom ud af 2013 med et resultat på før skat på 2,9 milliarder kroner mod tre milliarder kroner året før. I årets sidste kvartal var overskuddet før skat på 639 millioner kroner mod 638 millioner kroner i samme periode året før.

De to store storme, Allan og Bodil i oktober og december resulterede i hjælp til mere end 45.000 kunder, og udgifter til vejrskader blev derfor omkring 260 millioner kroner højere end året før.

Alligevel præsterer Tryg et uændret forsikringsteknisk resultat på næsten 2,5 milliarder kroner og viser en markant fremgang i omkostningsniveau.

- Vi skal levere gode resultater, også i dårligt vejr.

- Vores kvartals- og årsresultat i Tryg viser, at vi er økonomisk robuste og kan stå imod, når storm og regn rammer Skandinavien, og det kommer i sidste ende kunderne til gode, siger koncernchef Morten Hübbe i en kommentar til regnskabet.

Stormene Bodil og Allan blev en af de tre største skadebegivenheder i Tryg siden 1999.

Selskabet forventer at udbetale cirka 650 millioner kroner til kunderne i erstatning. Alligevel fastholder Tryg et uændret niveau i indtjeningen og lever dermed op til de fastsatte målsætninger.

De samlede præmieindtægter faldt dog en smule til 19,5 milliarder kroner mod 20,3 millioner kroner. Det skyldes primært lav økonomisk vækst.

Tryg levede dog op til sit mål om at forrente egenkapitalen med 20 procent. Forrentningen i 2013 blev på 21,5 procent.

Samtidig lever Tryg op til et internt program for effektiviseringer i 2013. Målet er at reducere omkostninger og skadesudbetalinger til kunder med en milliard kroner frem mod 2015.

- Ved udgangen af 2013 var der leveret 557 millioner kroner. Vi er således godt på vej til at levere på den ambitiøse målsætning, siger Morten Hübbe.

Koncernchefen betegner 2013-resultatet som et godt og solidt fundament, som Tryg kan bygge videre på. Og der stiles på mere tilfredse forsikringskunder.

- Vi skal ganske enkelt være endnu bedre til at skabe tryghed og værdi for vores kunder, og i en sådan grad, at de bliver så tilfredse, at de aktivt anbefaler os til andre, siger Morten Hübbe.

/ritzau/

Dagens Gossip