Tungvongskontrol: Lastbiler på Bornholm er god stand

Bornholms Politi deltog i uge 7 i en landsdækkende tungvognskontrol og i løbet af ugen blev i alt 22 tunge køretøjer standset og kontrolleret på øen.

Størsteparten af de kontrollerede kørertøjer var lastbiler, og Bornholms Politi oplyser, at de generelt var i god stand, og at der alene blev konstateret små overtrædelser i form af tekniske mangler.

I samme uge blev 177 andre køretøjer standset og kontrolleret. I forbindelse med disse kontroller blev syv personer sigtet for manglende brug af sikkerhedssele, og ti personer blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Der blev i alt konstateret 52 forseelser ved de samlede kontroller på Bornholm i uge 7.

Dagens Gossip