TV: Nu bliver ambulancerne intelligente – Se hvordan!

Håndskrevne journaler i ambulancerne er snart noget, der hører fortiden til. Som tilstanden er i dag, bliver de håndskrevne journaler fra ambulancen – ofte skrevet under udrykning - udleveret til akutmodtagelsen, når patienten ankom.

Men nu er der kommet nye moderne tilstande til akutafdelingerne landet over. For med Den Præhospitale Patient Journal, eller PPJ, kommer akutafdelingen med ud i ambulancen.

Alle data fra ambulancen, lægehelikopteren og lægebilen bliver sendt live til akutmodtagelsen, så læger og sygeplejersker får et mere præcist billede af patientens tilstand, inden patienten ankommer. Og derved kan være klar, hvis situationen eskalerer.

”Det giver så en bedre behandling, fordi hvis vi har de rigtige folk tilstede, hvis de har det rigtige udstyr og medicin tilstede, tidligt i forløbet, så har vi chance for at behandle hurtigere og bedre,” forklarer læge fra Hillerød Hospitals akutafdeling, Marie-Laure Jacobsson.

Og der er mange fordele ved løsningen. Der kan spares tid på ulykkesstedet, fordi personalet ikke skal bruge tid på at give akutafdelingen informationer via telefonen. En anden stor fordel ved det digitale system er også, at PPJ udregner løbende automatisk den såkaldte ’traumescore’, som bruges til at bedømme patientens tilstand.

Personalet i ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopterne og på akutafdelingerne og traumecentre samt regionernes AMK-vagtcentraler får over hele landet adgang til den Præhospitale Patient Journal.

AMK-vagtcentralerne koordinerer indsatsen og har ansvaret for de patienter, der er på vej til hospitalet i ambulancer og anden befordring. Alle regioner tager én for én PPJ i brug i år, og alle danske ambulancer kan bruge løsningen fra september måned i år.

Se indslaget herunder:

Dagens Gossip