Udenrigsministeren diskuterede hvaler og uran i Grønland

»Arktis, rigsfællesskabet og dermed naturligvis Grønland er i den grad på dagsordenen i disse år. Det understreger behovet for, at vi i stadig højere grad samarbejder og koordinerer vores indsats. Fælles står vi bedst, og kun på den måde kan vi opnå indflydelse og få vores synspunkter igennem,« oplyser udenrigsministeren i en pressemeddelelse.

Et af de store punkter på turens dagsorden var at diskutere det beslutningsforslag om at ophæve nultolerancen overfor uranudvinding, som den grønlandske regering har forslået. En ophævelse af nultolerancen vil betyde, at grønlænderne i fremtiden kan udvinde og eksportere uran og andre radioaktive mineraler fra deres undergrund.

»Grønland og Danmark er i tæt dialog om de sikkerheds- og forsvarspolitiske aspekter af en eventuel fremtidig udvinding af uran. Vi har drøftet rammerne for samarbejdet, og vi er enige om at finde fælles løsninger i det tilfælde, at landstinget tager en principbeslutning om at ophæve nultolerancen,« forklarer Søvndal.

Udenrigsministeriet oplyser endvidere, at Villy Søvndal under sit besøg i Grønland også diskuterede hvalfangst med landsstyremedlem Karl Lyberth og, at man også her nåede til enighed om at finde et kompromis på den årelange hvalkvote-diskussion, som både kongeriget og Grønland kan være glade for.

Dagens Gossip