UdviklingsRåd Sønderjylland vil intensivere indsats

Det var positive toner med en klar opfordring til yderligere initiativer, der prægede generalforsamlingen i foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland.

- De grundlæggende udfordringer i det sønderjyske er uændrede, så vores arbejde for at styrke rammebetingelser og erhvervsklyngerne i landsdelen skal intensiveres de kommende år. URS har ydet gode bidrag til den regionale udvikling af Sønderjylland i de senere år med f.eks. etableringen af den dansk-tyske transportkommission, bedre vilkår for bioenergi, placeringen af Udbetaling Danmark i Haderslev og etablering af sønderjyske erhvervsudviklingsprojekter for knap 90 millioner kroner, påpeger URS’ formand Ole Daugbjerg, der blev genvalgt på generalforsamlingen.

Det var tid til udskiftning på næstformandsposten, idet Tove Larsen., tidligere borgmester i Aabenraa, ikke kunne genopstille. Som ny næstformand valgte generalforsamlingen Haderslevs borgmester H.P. Geil.

- Jeg har den fordel, at jeg var med ved etableringen af rådet, og jeg ser frem til at udgøre URS’ forretningsudvalg sammen med formanden i det kommende år. Rådet er nu veletableret og har de rigtige forbindelser til såvel dansk landspolitik som syd for grænsen. Det er derfor tid til, at vi skal videreudvikle URS som det unikke offentlige og private forum, det er, siger H.P. Geil og fortsætter:

- Både som et sted, hvor vi kan styrke dialogen internt men også i forhold til, at vi får mere igennem på den landspolitiske scene, når vi står sammen. Vi vil aktivt søge at etablere flere fælles fyrtårnsprojekter, der både samler landsdelen og sætter os på landkortet.

Dagens Gossip