Unge får stadig sværere ved at bryde negativ social arv

»Siden 2004 er andelen af 25-årige børn af forældre med højst en grundskoleuddannelse, der har fuldført en ungdomsuddannelse, faldet med syv procentpoint til 52 procent i 2012,« skriver Danmarks Statistik i den seneste statistiske redegørelse for ungdomsuddannelser og forældrebaggrund.

Det er en bekymrende udvikling, mener professor Jens Christian Nielsen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

»I et samfund, hvor uddannelse og viden i stigende grad ses som adgang til arbejdsmarkedet, skabes der en større polarisering mellem dem, som allerede har tradition for uddannelse med sig i bagagen, og dem, som bevæger sig ind i et fremmed landskab ved at tage en uddannelse,« siger han.

Socialdemokraterne mener ikke, at økonomisk omfordeling er det væsentligste for at komme den negative sociale arv til livs, men har til gengæld satset på at skabe stærke institutioner med fri og lige adgang:

»Vores historiske hovedforpligtelse er ikke at omfordele økonomisk fra rig til fattig. Vores historiske opgave er at tage alle til rådighed stående midler i brug for at skabe en veluddannet befolkning, hvad enten det er som tømrer, it-konsulent eller jurist,« skrev Mette Frederiksen (S), Henrik Sass Larsen (S) og Bjarne Corydon (S) i en kronik i Politiken august sidste år.

Eksperter på området mener dog ikke, at man kommet tættere på at nå målet om at mindske restgruppen af unge, som ikke får en ungdomsuddannelse.

»Tværtimod er der fortsat en betydelig gruppe af unge, heraf mange med lavtuddannede forældre, der falder ud af uddannelsessystemet, og som også i deres videre voksenliv vil have markant dårligere beskæftigelsesmuligheder end de mere ressourcestærke unge,« siger Lars Benjaminsen, som forsker i socialpolitik og velfærdsydelser hos Det Nationale Center for Velfærdsforskning.

Jens Christian Nielsen er enig.

»Tallene understreger, at der er nogle grupper, som der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for. Det her handler om boligpolitik, socialpolitik og uddannelsespolitik – alt sammen blandet sammen. Samlet set svigter indsatsen.«

Dagens Gossip