Unge med fritidsjob har en lysere fremtid

Godt otte ud af ti af alle unge, der har haft arbejde, inden de fyldte 18, er i arbejde eller under uddannelse i dag. Det gælder kun for 54 procent af de unge, som ingen erhvervserfaring har. Det er konklusionen i rapporten »Fritidsjob for fremtiden«, som Foreningen Nydansker netop har offentliggjort.

Torben Møller-Hansen, direktør for Foreningen Nydansker, er ikke i tvivl om, at undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem erhvervserfaring og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse:

»Konklusionen er klar. Det giver afkast på den lange bane, at unge får kontakt med erhvervslivet så tidligt som muligt. Fritidsjob betyder, at de unge kommer ordentligt i gang med arbejdslivet og bider sig fast på arbejdsmarkedet. Det er rigtig vigtig viden for alle, der vil sikre, at ingen unge bliver tabt på gulvet,« siger Torben Møller-Hansen.

67 procent af de unge med erhvervserfaring har afsluttet en ungdomsuddannelse mod kun 44 procent af de unge uden erfaring.

Tallene underbygges af en interviewundersøgelse, der kaster lys over årsagerne til den markante effekt. I rapporten fremgår det, at forklaringen skal findes i, at de første oplevelser på arbejdsmarkedet modner de unge og bidrager til større ansvarsbevidsthed og tillid til egne evner. At prøve kræfter med opgaver og udfordringer på en arbejdsplads styrker desuden de unges sociale kompetencer, udvider deres horisont og bidrager til økonomisk bevidsthed og selvstændighed.

Det er ifølge Erik Thorsted, direktør for Center for Socialt Ansvar, godt nyt for alle, der arbejder aktivt for at styrke unges erhvervskendskab:

»Vi er rigtig glade for, at det nu er dokumenteret, at erhvervserfaringer har en klar positiv effekt for unge, også på længere sigt. Det bekræfter os i, at den indsats som vores frivillige erhvervsguider yder for en gruppe unge, er af stor værdi,« siger Erik Thorsted.

Af undersøgelsen fremgår desuden, at erhvervserfaringer især har positive effekter for henholdsvis unge med indvandrerbaggrund og unge fra familier med dårlig arbejdsmarkedstilknytning.

Rapporten er blevet til via et samarbejde mellem Center for Socialt Ansvar, Københavns Kommune, Værestedet Fisken og Foreningen Nydansker.

Dagens Gossip