Unge og voksne skal skilles ad på erhvervsskolerne

Snart præsenterer undervisningsminister Christine Antorini (S) regeringens udspil til en reform af de kriseramte erhvervsuddannelser. Der lægges op til, at de 15-16-årige, som netop har forladt folkeskolen, skal starte på et såkaldt ungespor med et basisår, hvor de ud over at prøve kræfter med forskellige uddannelsesretninger bliver en del af et ungdomsmiljø.

»Når vi er optaget af at etablere et ungespor og et voksenspor, er det især fordi, vi vil skabe et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, så de helt unge får mulighed for at snuse til flere uddannelser, før de endelig vælger. Derudover ved vi også, at det for 16-17-årige er vigtigt med et holdfællesskab og det sociale kit, som det giver at gå sammen med andre unge,« siger Christine Antorini til Ugebladet A4.

Det nye forslag til aldersopdeling skal ikke kun komme de unge til gode. Der skal også tages højde for, at 30-årige ufaglærte som starter på en erhvervsuddannelse kan have erfaring i fra arbejde, kurser og uddannelse med sig i bagagen. Derfor lægger regeringens udspil op til, at de ældre elever skal kunne gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Det nye forslag møder delte meninger på erhvervsskolerne. En undersøgelse foretaget af Ugebladet A4 blandt 303 direktører, uddannelseschefer, og bestyrelsesformænd og -næstformænd viser, at 48 procent af lederne er positive i forhold til en aldersopdeling, mens 40 procent synes, at det er en dårlig ide. Arne Christensen, fællestillidsrepræsentant for lærerne på Københavns Tekniske Skole og medlem af skolens bestyrelse. er en af dem, som ser kritisk på forslaget. Han frygter, at aldersopdelingen af eleverne vil få den modsatte effekt af, hvad regeringen ønsker:

»Den bedste vej til fastholdelse af unge på erhvervsskolerne er, at de er sammen med lidt ældre og mere motiverede elever, der bliver rollemodeller for dem. For mig at se er det et skud i blinde at skille de unge fra de lidt ældre, fordi nogle af de unge er ustabile og kan slås med sociale problemer, som de lidt ældre kan hjælpe dem med,« siger Arne Christensen.

Tilbage i år 2000 gik knap hver tredje ung direkte videre til en erhvervsskole fra folkeskolen. I dag er det færre end hver femte, som søger ind på en erhvervsuddannelse, mens tre ud af fire vælger gymnasiet.

Dagens Gossip