USA kan svække dansk økonomi

De aktuelle problemer i USA med at få vedtaget et nyt budget, og de kommende forhandlinger om at hæve USAs gældsloft, kan ramme europæisk og også dansk økonomi på et uheldigt tidspunkt, hvor alle sejl er sat til for at trække økonomien ud af en af de værste kriser i nyere tid.

Danmarks eksport til USA er steget pænt de senere år og er i nærheden af 90 milliarder kroner, hvis salget af både varer og serviceydelser lægges sammen.

Det gør USA til Danmarks fjerdestørste eksportmarked – kun overgået af Tyskland, Sverige og Storbritannien. Selv lande som Norge og Frankrig er blevet overhalet og fylder nu mindre i dansk udenrigshandel end eksporten til USA. Uden for EU er USA også blevet Danmarks vigtigste handelspartner. Selv hvis salget til Kina og Japan lægges sammen, kan det ikke slå den danske USA-eksportDanmark vil miste konkurrencekraft

Men svækkes væksten i USA, især i forbindelse med hævningen af det amerikanske gældsloft, så vil det ramme dansk eksport.

Uroen omkring budgettet og gældsloftet er også noget, der svækker tilliden til USAs rolle som verdens førende supermagt, og som derfor kan svække dollaren. Også det vil være dårligt for dansk eksport, som dermed kan miste konkurrencekraft på det store amerikanske marked.

»En lavere vækst i USA kan også betyde, at mange andre af vores eksportmarkeder får det sværere, sådan at salget dertil også bliver mindre,« siger cheføkonom Helge J. Pedersen fra storbanken Nordea.

Han anslår, at hvis væksten i USA skulle tabe et helt procentpoint, så vil det dæmpe den danske vækst med omkring 0,1 procentpoint. Altså sådan, at vi til næste år måske ikke får en vækst på de 1,6 procent, som de fleste venter, men kun 1,5 procent. Det betyder så også, at beskæftigelsen vil stige mindre end ellers ventet.Skaber stor usikkerhed

Der kan også komme en negativ påvirkning via markedet for handel med aktier og obligationer. Får krisen aktierne til at falde, og måske også renten til at stige, fordi USAs kreditværdighed forringes, vil det smitte af herhjemme og påvirke dansk økonomi negativt.

»Men de aktuelle problemer i USA skaber også stor usikkerhed, sådan at virksomhederne venter med at investere i nye ting. Mange kan således blive nervøse for, om de amerikanske politikere vil og kan gøre det rigtige. Det er ærgerligt for USA, for alt dette er dybest set helt unødvendigt. Budgettet skal nemlig vedtages alligevel, på et eller andet tidspunkt, uanset hvad,« siger Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank.

Længe er det blevet diskuteret, hvornår den amerikanske centralbank vil nedtrappe sine store opkøb af obligationer, der er på 85 milliarder dollar om måneden. Det er noget, som kan sende renten op, også herhjemme, når det sker. Men den aktuelle krise om både budgettet og gældsloftet er noget, som klart trækker i retning af, at nedtrapningen næppe kommer lige med det samme og formentlig også først engang fremme mod nytår.

Dagens Gossip