V: Mere hjælp til forældre til bortførte børn

Partiets politiske ordfører, Ellen Trane Nørby (V), vil sammen med socialordfører Eyvind Vesselbo (V) fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om at skabe en national indsatsenhed, der skal arbejde målrettet med at løse sager om børnebortførelse.

»Indsatsen mod bortførelser af børn skal forbedres og prioriteres langt højere. I dag er indsatsen mod bortførelser af børn for ukoordineret, og det går ud over børnene, som venter både måneder og år, inden de kommer tilbage til Danmark,« siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Venstre konstaterer, at der allerede i dag findes en række tilbud til forældre, hvis barn blevet bortført til udlandet. Problemet er dog ifølge partiet, at tilbuddene er spredt over flere myndigheder, noget der gør systemet uigennemskueligt og forlænger sagsbehandlingen.

Trane Nørby og Vesselbo foreslår derfor, at alle de eksisterende tilbud samles under et enkelt ministerium.

»Det er en jungle for forældrene at skulle navigere mellem politi, statsforvaltning, ankestyrelse og myndigheder i udlandet samtidig med, at de skal håndtere deres frustration, uvished og savn. Det er en umenneskelig opgave,« siger Eyvind Vesselbo.

Det anslås, at 71 danske børn p.t. er bortført til udlandet af deres far eller mor.

Dagens Gossip