V: Nye vandplaner er noget »makværk«

Det siger Venstres miljøordfører Henrik Høegh (V), efter at fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) onsdag besluttede at sende de stærkt kritiserede vandplaner i fornyet høring i seks måneder.

»Det er svært at holde pulsen i ro. Det er irriterende, at man sender det samme makværk ud igen,« siger Henrik Høegh.

Han mener, at de reviderede vandplaner ikke er ændret tilstrækkeligt i forhold til det oprindelige udkast.

»Alle har anbefalet, at man skulle gennemskrive vandplanerne, så de kommer til at ligne vandrammedirektivet. Selv Natur- og landbrugskommissionen har anbefalet, at man går vandløbene igennem og finder ud af, hvad der er afvandingsvandløb, og hvad der er vandløb med naturmæssig værdi. Man har taget nogle få procent af vandløbene ud, men de samme grundlæggende fejl er der stadig,« siger Henrik Høegh.

Miljøministeriet oplyser, at vandplanerne er blevet »kvalitetssikret og rettet for fejl«. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb.

Men Henrik Høegh finder ikke, at det er tilstrækkeligt.

»Vandplanerne skaber de problemer, man lige så godt kunne have løst fra starten. Men det nægter man og fortsætter i det gamle spor. Nu sender man aben ud til kommunerne, der får en mega opgave i at rede trådene ud,« siger Henrik Høegh.

Den nye høringsperiode for vandplanerne betyder også, at landmændene må vente med at blive kompenseret for at undlade dyrkning i randzoner ved vandløb.

»Kompensationen skulle være klar, når de gyldige vandplaner er klar. Nu kan vi konstatere, at vandplanerne ikke er klar, inden kompensationerne skal falde. Så må vi høre, hvad fødevareministeren (Mette Gjerskov, S, red.) har tænkt sig at gøre ved det,« siger Henrik Høegh og oplyser, at fødevareministeren er kaldt i samråd onsdag klokken 14 om sagen.

I en pressemeddelelse onsdag middag oplyser Mette Gjerskov, at hun vil etablere en statslig støtteordning for randzoner som en midlertidig løsning, indtil vandplanerne er vedtaget, og randzonekompensationen er på plads.

Mette Gjerskov understreger dog, at det ikke er en »ønskesituation«.

»Det betyder bøvl for både landmænd og myndigheder. Kort sagt, ordningen er et resultat af de forsinkede vandplaner og et forsøg på at finde den bedst mulige løsning på et grotesk og meget beklageligt problem,« siger fødevareministeren i en pressemeddelelse.

Dagens Gossip