V og K: Digital sundhed gammelt nyt

»Overordnet er der mange gode intentioner, som Venstre kun kan bakke op om, fordi initiativerne om at øge digitalisering både kan være med til at sikre bedre tilbud til borgerne og sikre, at vi får mere sundhed for de penge, vi bruger på området,« siger sundhedsordfører Sophie Løhde (V).

»Når det så er sagt, så bærer strategien præg af, at man præsenterer gammelt vin på nye flasker, forstået på den måde, at man gentager allerede aftalte initiativer, der burde have være blevet implementeret tidligere, som noget nyt, for eksempel Det Fælles Medicinkort. Og det er jo ikke særligt ambitiøst, når man taler om en »ny digitaliseringsstrategi«,« tilføjer Løhde.

De Konservatives sundhedsordfører, Benedikte Kiær (K), er enig og peger på, at digitaliseringsstrategien er en udløber at et arbejde, som VK-regeringen satte i gang for at få bedre sammenhæng mellem IT på tværs af regioner og kommuner. Hun hæfter sig imidlertid ved, at strategien rummer mange positive elementer.

»Der er blevet holdt mange skåltaler om det her, så det er ikke en nyhed, der sparker benene væk under én. Så jeg er spændt på at se, hvordan sundhedsministeren, KL og regionerne nu vil øge digitaliseringen i praksis, for der er ingen tvivl om, at der er meget at hente ved at blive bedre til at kommunikere med patienterne digitalt,« siger Benedikte Kiær, der mener, at det er essentielt, at læger og andet sundhedspersonale kan komme til at bruge mindre tid på besværlig og ustabil IT.

Foruden kommunernes og regionernes finansiering skyder regeringen 80 millioner kroner i digitaliseringsstrategien, hvoraf de 75 millioner kroner skal gå til telemedicin, som betyder, at man foretager behandling af patienter i eget hjem via computer-kommunikation

Det bifalder både Sophie Løhde og Benedikte Kiær, men de understreger også, at man ikke må ikke tabe de ældre eller udsatte borgere, der ikke har de rette forudsætninger for at bruge mail, Skype eller lignende.

»Jeg talte på Folkemødet på Bornholm i weekenden med en tidligere hjemløs, som netop havde fået en lejlighed, men som derudover intet ejer. Og man må ikke glemme sådan en som ham i bestræbelserne på at digitalisere og behandle over nettet,« siger Benedikte Kiær.

Dagens Gossip