V og R: Kommuner skal sikre sig mod oversvømmelser

Det mener miljøordførerne fra både Venstre og Det Radikale Venstre på baggrund af nye tal, der viser, at risikoen for oversvømmelser af havne, huse og veje er steget især på Sjælland og Fyn.

»Det lyder rigtigt, at vi skal kigge på mulighederne for at kystsikre på samme måde som ved Vestkysten,« siger De Radikales miljøordfører Lone Loklindt (R), der er formand for Folketingets Miljøudvalg, til Berlingske Nyhedsbureau.

Nye højvandsstatistikker fra Kystdirektoratet viser ifølge dagbladet Politiken, at risikoen for oversvømmelser i kystbyerne i de indre danske farvende er steget over de seneste ti år.

Det skyldes især ændringer i vind- og strømmønstre og giver sig blandt andet udslag i større risiko for det såkaldte tilbageskvulp fra Østersøen, som er en stormflodstype, hvor der i flere dage blæser vand fra Nordsøen via Kattegat ind i Østersøen og skaber højvande der – hvorefter vinden vender, og vandet presser på for at komme tilbage i det stadig højvandede Kattegat gennem de smalle passager i Øresund og Bælthavet.

Det skete blandt andet 1.-2. november 2006, hvor for eksempel Nyborg målte den højeste vandstand i 200 år med 1,75 meter over dagligt vande.

»Det kunne tale for, at vi får de samme muligheder over hele landet, som man har ved Vestkysten, hvor myndighederne kan lægge overordnede planer for sikring af havne, erhvervsarealer og beboelsesområder. Det vil jeg nu have undersøgt nærmere,« siger Lone Loklindt.

Problemet med oversvømmelser kan blive større de kommende år, da der generelt ventes højere vandstand. Havet i og omkring Danmark er allerede steget 12 centimeter i gennemsnit de seneste 100 år, og ifølge FNs Klimapanel kan der ventes en stigning i vandstanden omkring Danmark på en meter frem mod år 2100.

Også Venstres miljøordfører, Henrik Høegh (V), er opmærksom på problemet.

»Der er ingen tvivl om, at behovet for kystsikring vil stige med de klimaændringer, vi ser,« siger Henrik Høeg, der erklærer sig villig til at give kommunerne bedre redskaber for at kystsikre.

Det er dog ikke alle steder, kystsikring hilses velkomment. I Gribskov Kommune er en plan for kystsikring strandet på grund af modstand fra sommerhusbeboere.

Henrik Høegh mener, det må være i sommerhusejernes interesse, at kysterne sikres.

»Det er jo ofte sommerhusbeboelser, der står først for, når vandet stiger. Så mon ikke, man kan finde en fælles linie og interesse i, i hvert fald at holde øje med det her område,« siger han.

Lone Loklindt mener, der må kunne findes en løsning, som også tager hensyn til sommerhusbeboerne.

»Det er ikke sådan, at man nu ikke længere vil kunne have sommerhuse ud til vandet. Det skal være planmæssigt velbegrundet, når man kystsikrer,« siger Lone Loklindt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S), der er ansvarlig for kystbeskyttelsesområdet.

Dagens Gossip