Valgår får det værste frem i danskerne

Det er ifølge Politiets Efterretningstjeneste, PET, årsagen til, at der i 2011, da der var valg til Folketinget, var hele 384 tilfælde af hadforbrydelser.

Året efter - i 2012 - var tallet reduceret med 17 procent til 320 forhold.

Det får PET til at konkludere, at »folketingsvalg (...) typisk giver anledning til flere politisk motiverede forhold«.

I 2009 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg, og her var der ligeledes flere politisk motiverede forhold end i 2010, oplyser PET.

De politisk motiverede forhold dækker over en bred kategori, der omfatter alt fra chikane, hærværk, graffiti til trusler og vold.

Selv om antallet af politisk motiverede overfald er faldet fra 2011 til 2012, er der dog sket en stigning i antallet af andre forbrydelser med ekstremistisk baggrund. Det gælder især religiøst og seksuelt orienterede forhold, skriver PET i sin beretning.

Antallet af seksuelt orienterede forhold er eksempelvis steget med 43 procent, og antallet af religiøst motiverede forhold er steget med cirka 38 procent. Racistisk motiverede forhold er steget med ti procent.

Langt størstedelen af de racistisk motiverede forhold er begået af etniske danskere mod danskere af anden etnisk oprindelse end dansk. Forholdene er især chikane i form af tilråb, trusler og vold, oplyser PET.

PET-chef Jacob Scharf konkluderer, at antallet af hadforbrydelser er stigende, og at det stigende antal ikke kun hænger sammen med, at disse forbrydelser i stigende omfang bliver anmeldt og registreret.

»I perioden fra 2009 til 2012 har vi konstateret en stigning på cirka fem procent i det årlige antal af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund. Selv om der kan være udsving mellem de enkelte år - og typisk i forbindelse med enkeltbegivenheder som folketings- eller kommunalvalg - så er dette formentlig udtryk for en generel udvikling, som ikke blot kan tilskrives et styrket fokus og dermed en forøget tilbøjelighed til at anmelde og registrere hadforbrydelser,« siger Jacob Scharf til PET.dk.

PET har siden 1992 fået underretninger fra politikredsene om kriminelle forhold motiveret af race. Ordningen blev i 2009 udvidet til at omfatte alle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

Dagens Gossip