Valutafond godkender milliardudbetaling til Irland

Udbetalingen sker som led i den store økonomiske hjælpepakke, som den irske regering har indvilliget i at modtage som lån fra IMF, EU og andre aktører for blandt andet at redde de trængte irske banker.

Da Irland har levet op til kravene i låneaftalen, er den internationale långiver klar til at kvittere med endnu en kapitalindsprøjtning, der skal sende den irske økonomi tilbage på rette kurs.

Den samlede hjælpepakke består af et trecifret milliardbeløb, hvoraf IMFs andel udgør, hvad der svarer til omkring 165 milliarder danske kroner.

IMF har tre overordnede opgaver med at overvåge, udlåne penge og yde økonomisk rådgivning til især udviklingslande.

Valutafonden er under den finansielle krise kommet til at spille en ny og mere central rolle i bestræbelserne på at undgå en ny finanskrise, og flere økonomisk nødlidende lande, der er blevet ramt hårdt under finanskrisen, har fået store lån af IMF.

BNB

Dagens Gossip