Varde Kommune præmierer sig selv: Vi har vundet 45 kilometer strandrensning

I konkurrence med flere private firmaer har Varde Kommunes Driftsafdeling netop vundet Varde Kommunes eget udbud om strandrensning.

Præmien er, at det de kommende tre år fortsat vil være Varde Kommune, der holder strandene rene og tømmer affaldsspandene på de 45 kilometer strand i Varde Kommune.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet af udbuddet. Vi har testet om der var private, der kunne løse opgaven bedre og billigere. Det var der ikke denne gang. Det er et stort klap på skulderen til kommunens medarbejdere i Driftsafdelingen. De kan nu fortsætte deres gode og effektive arbejde, så vi fortsat har rene strande i Varde, siger udvalgsformand Preben Olesen.

Preben Olesen fortæller også, at Varde Kommune i forbindelse med udbuddet har besluttet at udvide servicen, så strandrensningen starter en måned tidligere. Det vil sige omkring 1. april.

Som noget nyt vil der også være en grov opsamling af affald på stranden op til vinterferien og julen. Hermed tilpasses strandrensningen til den øgende turisme uden for sommerperioden.

Baggrunden for udbuddet er, at Plan- og Teknikudvalget har besluttet at konkurrenceudsætte kommunens egen drift, så udvalget er helt sikre på, at opgaven løses bedst og billigst.

Selvom kommunen denne gang var konkurrencedygtig, så vurderer driftschef Bjarne Fly ikke, at udbuddet har været spild af tid:

- Vi synes selv vi yder en effektiv indsats i det daglige, men derfor er man da altid lidt usikker, når en opgave er i udbud. Derfor var det befriende at se, at der ingen private firmaer var, der samlet kan gøre det bedre og billigere end os selv.

I alt indkom fem tilbud, der blev vurderet på deres økonomiske og tekniske kapacitet. De blev også bedømt ud fra deres pris og løsningsbeskrivelse. Samlet var Varde Kommunes tilbud det bedste, ifølge kommunen selv.

Dagens Gossip