Vejafgifter får kølig modtagelse på Christiansborg

Regeringens trængselskommission fremlægger på torsdag dets anbefalinger, og selv om roadpricing - vejafgifter - bliver nævnt som et af redskaberne, er hverken regering eller de borgerlige klar til at indføre betaling for brug af vejene.

»Jeg kan godt forestille mig, at vi skal have roadpricing i Danmark, men det er ikke noget, vi skal i gang med de nærmeste år. Men på tiårig sigt kan jeg godt forestille mig, at vi gennemfører roadpricing,« siger Socialdemokraternes trafikordfører, Rasmus Prehn (S).

Regeringen droppede i februar 2012 planerne om at indføre en betalingsring omkring hovedstaden. De mange protester fra folk, der skulle betale for at køre til og fra arbejde i København, fik regeringen til at skrinlægge betalingsplanen. En trængselskommission blev nedsat, og ifølge Politiken er roadpricing nævnt som den løsning, der har størst potentiale til at dæmme op for biltrafikken.

Men teknologien er ikke god nok til at kunne gennemføre betalingssystemet, mener Socialdemokraternes transportordfører.

»Der er ikke rigtig nogle lande, der har gennemført intelligent roadpricing. Lad os se, om der ikke er andre lande, der kunne være pionerer på det område, så vi ikke skal bruge en masse penge på udvikling, der så viser sig at gå galt,« siger Rasmus Prehn, der bakkes op af Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V), som heller ikke mener, Danmark bør kaste sig ud i eksperimenter med roadpricing foreløbig.

Ifølge Trængselskommissionen bliver der spildt millioner af timer, mens bilister sidder i bilkøer omkring København. I 2012 sad bilister omkring København i kø tilsammen 9,3 millioner timer, og i 2025 vil tallet være fordoblet til 18,4 millioner timer - svarende til 80.000 timer spildt hver eneste dag, hvis der ikke bliver gjort noget.

Kommissionen peger på andre løsninger end roadpricing. En af anbefalingerne går på udvidelser af veje, blandt andet Hillerødmotorvejen og Helsingørmotorvejen syd for Isterød, S-tog til Roskilde, letbaner, supercykelstier og højklassebusser på centrale strækninger. Investeringer, der ifølge Politiken beløber sig til mellem 35 og 44 milliarder kroner i det kommende årti.

Men pengene mangler.

»Umiddelbart har vi ikke lige 44 milliarder kroner stående, så vi kan trykke på knappen og sætte i gang. Men forhåbentlig kan vi bruge Trængselskommissionens anbefalinger til at prioritere mellem projekterne de kommende år,« siger de Radikales transportordfører, Andreas Steenberg (R).

Hos Enhedslisten er der skuffelse over, at Trængselskommissionen nævner udvidelse af veje som en mulig løsning.

»Det vil bare betyde, at man får forøget biltrafik. Det er i direkte modstrid med kommissoriet for kommissionen, der peger på, at problemerne med trængsel skal afhjælpes ved bedre kollektiv trafik og cykelpendling, ligesom man også havde et mål om, at CO2-udslippet skal nedsættes,« siger transportordfører Henning Hyllested (Ø).

»Det afspejler nok, at kommissionen har været alt for bredt sammensat, blandt andet er billobbyen også med. Det advarede vi imod, da den blev nedsat. Nu er det en gang misk-mask, der kommer ud af det,« siger han.

Dagens Gossip