Vejarbejde berører motorvejstrafik mod Sjælland

I morgen klokken 19 går Vejdirektoratet i gang med et stribearbejde i sydsiden af motorvej E20 på Fyn mellem Middelfart og Nørre Aaby. Arbejdet får konsekvenser for trafikken mod Sjælland.

Arbejdet foregår etapevis og primært som natarbejde og begynder efter tilslutningsanlægget ved Jyllandsvej ved Middelfart og bevæger sig frem mod Nørre Aaby omkring et par kilometer hver nat.

Lige omkring arbejdet vil der kun være ét spor farbart tidsrummet mellem klokken 19 og 06. Om dagen vil der også foregå stribearbejde, men der vil være to smalle spor farbare. Både dag og nat vil hastighedsbegrænsningen være 80 km/t på arbejdsstedet og på den strækning, hvor arbejdet er udført.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet varer frem til den 22. februar.

Den vestgående trafik kan opleve mindre indskrænkninger i kørebaner i perioden pga. arbejde i midterrabatten, men kun om natten.

Vejen skal stribes op til det kommende anlægsarbejde, hvor nordsiden af vejen skal udbygges fra to til tre spor. Anlægsarbejdet vil foregå, som planen ser ud nu, fra marts til november i år. Under anlægsarbejdet skal al trafikken over at køre i sydsiden af vejen, og derfor skal der stribes fire smalle kørespor op.

Den 22. februar skifter arbejdet karakter, da der skal lægges en ledebjælke ud på vejen, der skal skille de to kommende trafikretninger ad. Det arbejde medfører også, at der er tidsrummet mellem 19 og 06 kun vil være ét spor farbart lige omkring arbejdet – igen med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t både dag og nat.

Vejdirektoratet forventer, at den samlede periode for arbejdet med striber og ledebjælke bliver fra den 18. februar til den 3. marts.

Dagens Gossip