Venstre: Astrid Krag overser de praktiserende læger

Men ministeren har overset et stort potentiale, lyder meldingen fra oppositionspartiet.

»Jeg synes, at ministeren fuldstændig overser den rolle, som de praktiserende læger bør spille i forhold til fremtidens nære sundhedsvæsen,« siger sundhedsordfører Sophie Løhde (V).

I en kronik i Berlingske torsdag skriver Astrid Krag, at der med kommunalreformen fra 2007 er blevet skabt et sundhedsvæsen, hvor »kommuner og regioner til tider står i hver sit hjørne og råber i stedet for at samarbejde«. Det giver ifølge ministeren utryghed for borgeren.

Derfor vil regeringen i foråret fremlægge en række forslag, der skal bidrage til, at kommuner og regioner arbejder bedre sammen med særlig fokus på de patientgrupper, som de har tilfælles, for eksempel borgere med kroniske sygdomme.

Men her mener Sophie Løhde altså, at Astrid Krag har overset den almene lægepraksis.

»De praktiserende læger er nu engang borgernes indgang til sundhedsvæsenet og typisk også dem, der kender borgerne bedst. Derfor er det vigtigt at indtænke de praktiserende lægers kompetencer i forhold til indretningen af det nære sundhedsvæsen og udviklingen heraf,« siger sundhedsordføreren.

Hun glæder sig i det hele taget til, at sundhedsministeren bliver mere konkret i debatten om, hvordan sundhedsvæsnet skal blive bedre.

»Ministeren oplister utroligt mange selvfølgeligheder, men bidrager med meget lidt handling. Så jeg har svært ved at se, hvad ministeren beder om opbakning til. Hun bliver nødt til at komme med nogle konkrete forslag i stedet for sådan nogle store, flotte og luftige ord,« siger Sophie Løhde.

Dagens Gossip