Venstre-folk presser partitop i skolesag

Mens både de Konservative og Dansk Folkeparti klart har afvist en markant længere skoledag, har Venstre spillet ud med et forslag, der i højere grad imødekommer regeringen.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) lægger op til en skoleuge på 37 timer for eleverne i 7. til 9. klasse, mens Venstre har foreslået en undervisningsuge på 35 timer.

Men det er alt for lang tid at holde børnene på skolebænken og er samtidig et opgør med den danske folkeskolekultur, mener flere Venstre-folk.

»Jeg synes, det er i overkanten. Jeg er med på, at de danske elever taber til kineserne, men det kan vi forbedre på andre måder end ved at tvinge børnene til at være længere i skolen,« siger Mogens Gade (V), der er borgmester i Jammerbugt Kommune.

Han mener, at forhandlerne i højere grad bør fokusere på at skabe kvalitet i undervisningstimerne og advarer mod, at en længere skoledag kan få konsekvenser for børnenes fritidsaktiviteter.

»Jeg er selv stadig aktiv spejderleder og kan godt forestille mig, at det kan gå ud over vores fritidsliv. Det handler om vores danske kultur. Men skal passe på med at binde børnene for meget op, fordi man tror, det er løsningen på alting,« siger Venstre-borgmesteren.

Formanden for Venstres Ungdom, Morten Dahlin, er enig. Han ønsker en langt stærkere afstandstagen fra regeringens folkeskoleudspil.

»I Venstres bagland er der en udbredt opfattelse af, at man ikke har meldt klart nok ud, at man er modstander af den obligatoriske heldagsskole. Baglandet savner kant og synes, at Venstre har lagt sig for tæt op ad regeringens udspil,« siger Morten Dahlin.

Også andre Venstre-folk uden for Christiansborg har markeret sig i debatten om skolens fremtid. Venstres europaparlamentariker Jens Rohde har på Facebook betegnet heldagsskolen som »et symptom på tidens institutionaliseringsfascisme, som primært tjener til at uniformere mennesket.«

»Der er ikke behov for mere institutionalisering. Der er behov for mindre. Skolen skal være et lærested. Ikke et værested!« skriver Jens Rohde.

Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard (V) har kaldt det »vanvittigt«, hvis de ældste elever skal gå i skole på fuldtid, mens Venstres tidligere kirkeminister Tove Fergo over for Berlingskes Nyhedsbureau højlydt har undret sig over, at Venstre støtter regeringens ønske om at beslaglægge mere af børnenes tid.

Ifølge Berlingskes oplysninger er mange V-byrødder positive over for planen om flere timer i dansk og matematik, men særligt graden af frihed for den enkelte skole bekymrer flere kommunalpolitikere.

»Det er nærmest socialistisk, at man fuldstændig tager friheden fra skolerne. Det har efter mit synspunkt aldrig nogensinde været Venstre-politik. Sandheden er, at folk ude i foreningslivet, ungdomsskoler og klubber lige nu sidder og er hamrende nervøse for, hvad der skal ske,« siger Mads Ravndrup Thomsen (V), der er byrådsmedlem i Roskilde Kommune og medlem af kommunens Skole- og Børneudvalg.

Venstres næstformand, Kristian Jensen (V), er bekendt med utilfredsheden fra dele af V-baglandet. Han understreger dog, at forslaget om en 35 timers skoleuge er et »maksimumstimetal«, og at en fleksibel skole er en klar prioritet for Venstre.

»Det er væsentligt for os, at der bliver frihed til forskellighed i folkeskolen. Der skal være et minimumstimetal, og vi mener også, at der er behov for at løfte timetallet en række steder. Men når vi taler om 35 timer, så er det et maksimum – ikke et krav til alle,« siger Kristian Jensen.

Er en 35 timers skoleuge ikke for meget for børnene?

»Man skal huske på, at nogle skoler i dag er oppe i nærheden af 35 timer. Hvorfor skal jeg lave en lovgivning, der forbyder de skoler i at fortsætte, hvis kommunalbestyrelse, forældre og elever er tilfredse med det?« siger Venstres næstformand.

Dagens Gossip