Venstre genopliver trepartsforhandlinger på Bornholm

»Jeg ser trepartsforhandlinger som et værktøj til, at man kan opnå noget, som man måske ikke ellers ville kunne. Men det kræver jo, at fagbevægelsen er parat,« siger Peter Christensen (V), der fredag eftermiddag deltog i et debatmøde om trepartsforhandlinger i et cirkustelt på Folkemødet i Allinge.

Her erklærede også 3Fs formand, Poul Erik Skov Christensen, sig parat til forhandlinger om for eksempel uddannelse og arbejdsmarkedsvilkår, hvis regeringen skulle skifte farve efter næste valg.

»Jeg ser, at der er reelle muligheder for det, hvis begge sider fuldt ud vil det her. Vi har jo aldrig fra fagbevægelsens side fokuseret på, om det var en blå eller rød regering, vi har lavet trepartsforhandlinger med. Jeg synes, det er naturligt, at man er i dialog med dem, der har et regeringsansvar,« siger 3F-formanden.

I sommeren 2012 brød det seneste forsøg på trepartsforhandlinger sammen, da SRSF-regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen ikke kunne blive enige om, hvor der skulle findes fire milliarder kroner. Ifølge Poul Erik Skov Christensen var tiden »den store dræber«.

»Det kan jo ikke nytte noget, når man starter et forløb op, at man så får at vide, at man skal være færdig til Sankt Hans. Så bringer man sig i en situation, hvor det er totalt umuligt for politikere og organisationsfolk at komme ud og få en debat med befolkningen om de mange forskellige elementer, der er i sådan en proces,« siger Poul Erik Skov Christensen.

I arbejdsgiverlejren - hos Dansk Industri - understreger administrerende direktør Karsten Dybvad, at det er afgørende at definere målet for hver enkelt part forud for den type forhandlinger.

»Der må være en forståelse for, hvorfor fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen går ind i det her. Og kan man skabe det, så kan man også skabe en situation, hvor man i fremtiden kan gå ind og forhandle med hinanden på samme måde, som man gjorde det i ’87,« siger Karsten Dybvad, der henviser til den historiske aftale, hvor Schlüter-regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om blandt andet at oprette arbejdsmarkedspensioner.

»Det, at et samfund har en udfordring, og det, at der er nogle, der vil samles om at løse den, det tror jeg aldrig nogensinde - og det håber jeg i hvert fald ikke - vil dø ud, for det er jo en måde, hvorpå man kan tage fat om problemerne,« siger DI-direktøren.

Venstres Peter Christensen er »åben, men skeptisk« over for fremtidige trepartsforhandlinger.

»Vi lægger ikke vores politik an på at lave trepart, for der skræmmer sporene. Men hvis fagbevægelsen og arbejdsgiverne kan overbevise mig om, at der er noget, vi kan gennemføre til gavn for strukturen i dansk økonomi, for medarbejdere og virksomheder, så vil vi da være lydhøre,« siger han.

Dagens Gossip