Vestager giver kommuner lov til at købe Fairtrade

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop afgjort, at kommunen er i sin gode ret til at betale lidt ekstra for varerne og købe Fairtrade-mærkede produkter.

»Jeg er enormt glad og lettet over den afgørelse, som siger, at kvalitet også godt kan være et parameter i vores indkøbspolitik,« siger Aarhus-rådmand Thomas Medom (SF).

Byrådet besluttede sig i 2010 for at blive en »Fairtrade By«, men en borger klagede til Statsforvaltningen Midtjylland over beslutningen. Borgeren mente, at kommunen varetager politiske interesser, når den indkøber Fairtrade-mærkede varer, som sikrer producenter i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika en merpris. Desuden er det konkurrenceforvridende for det lokale forretningsliv, ligesom unødige skattekroner ifølge borgeren går til spilde.

I sommeren 2012 gav Statsforvaltningen borgeren medhold. Men byrådet i Aarhus indbragte sagen for Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R), der nu fastslår, at kommunen kan fortsætte sin hidtidige praksis.

»Der blev sidste sommer rejst tvivl om, hvorvidt kommuner kan varetage Fairtrade hensyn i deres opgavevaretagelse. Den tvivl er nu ryddet af vejen efter ministeriets grundige juridiske undersøgelser af spørgsmålet. Jeg er glad for, at der nu er klarhed over det juridiske grundlag for, at kommuner kan påtage sig et samfundsansvar,« siger Margrethe Vestager i en skriftlig kommentar.

Ministeren fastslår, at »aktører, der har mulighed for det, bør tage et samfundsansvar, og at det gælder såvel private virksomheder som offentlige myndigheder«.

Afgørelsen vækker - ikke overraskende - glæde hos organisationen bag Fairtrade-mærket.

»Det er en stor sejr ikke kun for Fairtrade, men for alle kommunerne og offentlige organisationer, som ønsker at tage et ansvar gennem deres indkøb,« siger direktør i Fairtrade Mærket, Jonas Giersing, i en skriftlig kommentar.

»Nu gælder det om at få fuldt blus under arbejdet i de kommuner, der allerede er Fairtrade Byer, ligesom vi er klar til igen at få flere kommuner med i projektet. Jeg tror, at den megen opmærksomhed om sagen kan være med til at gøre det nemmere at få flere byer med - nu ved de fleste i Danmark, at der findes noget, der hedder Fairtrade By,« siger han.

I Aarhus mener rådmand Thomas Medom, at afgørelsen rækker videre end blot Fairtrade-mærkede produkter.

»Det betyder grundlæggende, at vi må tage hensyn til andet end laveste pris i vores indkøbspolitik,« siger han og nævner eksempelvis indkøb af lidt dyrere legetøj til daginstitutioner »for at sikre, at kvaliteten er i orden«.

Spørgsmål: Men det er vel et sundt princip, at en kommune bør købe varerne billigst muligt?

»De fleste ved jo godt, at man ikke altid skal købe det billigste produkt, hvis man vil have en ordentlig kvalitet. Den her prioritering er ikke noget, der kan aflæses på skatteprocenten. Det er en meget lille økonomisk prioritering, hvor vi støtter en god sag, og vi får lov at bruge det i vores profilering af kommunen,« siger Thomas Medom.

Dagens Gossip