Vestager vil sætte det offentlige fri

Kommissionen foreslår blandt andet, at politikerne på Christiansborg slipper de stramme tøjler og giver ledere og medarbejdere frihed til at udføre deres arbejde. Der skal mere fokus på resultaterne, mindre fokus på processen, konkluderer kommissionen - til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers (R) tilfredshed.

Hun påpeger, at regeringen allerede arbejder med en tillidsreform, der skal gøre op med de mange regler, som lægger bånd på friheden i det offentlige.

»Her fokuserer vi netop på, hvordan vi sammen kan sprede de mange gode og innovative idéer på tværs af sektorer og fag - og samtidig understøtte, at styring og ledelse i højere grad tager afsæt i tillid og faglighed, ikke i detailstyring og dokumentation,« siger Margrethe Vestager.

Også i oppositionen lyder der opbakning til Produktivitetskommissionens anbefalinger. Hos Venstre erkender kommunalordfører Jacob Jensen (V), at den tidligere VK-regering står bag mange af de regler, blandt andet udbredte krav om dokumentation, der nu skal fjernes.

»Dokumentation er ikke altid af det onde, men det er vigtigt, at vi politikere ikke automatisk kræver mere kontrol og flere regler, når vi ser en uheldig sag i medierne,« siger han.

Blandt den offentlige sektors fagforeninger er der også støtte til Produktivitetskommissionen. Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, henviser til en ny rapport, der viser, at bureaukrati koster det offentlige 60 milliarder kroner årligt.

»De ansatte bruger alt for meget tid på bureaukrati, der ikke kommer borgerne til gode,« siger hun.

»Vi er meget enige, når kommissionen peger på, at der er for meget kontrol, og at der skal være mere plads til medarbejdernes egne faglige skøn,« understreger Bente Sorgenfrey.

Lederne er ligeledes klar til at kaste politikernes stramme tøjler af sig, fastslår Henning Thiesen, formand for de offentlige chefer i fagforeningen DJØF.

»Vi er også parate til at blive målt på resultaterne - og blive honoreret for det - når bare vi selv har en realistisk mulighed for at påvirke, om og hvordan vi når målene,« siger han.

Et enkelt punkt i kommissionens rapport bliver dog mødt med faglig modstand, nemlig forslaget om at der indgås bredere overenskomster, så der kan skabes en mere fleksibel opgaveløsning på tværs af fagområder. I en fælles udtalelse påpeger formændene for HK/Kommunal og HK/Stat - Bodil Otto og Rita Bundgaard - at den offentlige sektor har gennemgået store forandringer med det nuværende overenskomstsystem.

»At henvise til, at overenskomsterne skulle udgøre en hindring for, at opgaverne, arbejdstiden og lønnen bliver tilrettelagt mere individuelt og fleksibelt, klinger noget hult. Problemet er som oftest, at de offentlige arbejdsgivere slår bremsen i over for sådanne progressive løsninger,« siger HK-formændene.

Kommissionen offentliggjorde mandag sin tredje analyserapport, der hedder »Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor«.

Regeringen afventer nu Produktivitetskommissionens samlede anbefalinger. Margrethe Vestager forventer, at Folketinget kan træffe politiske beslutninger oven på rapporten inden sommerferien 2014.

Dagens Gossip