Vestas melder tidligere økonomidirektør til Bagmandspolitiet

Vestas har besluttet at melde sin tidligere koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark til Bagmandspolitiet for nogle økonomiske dispositioner med en indisk samarbejdspartner, som i 2012 kostede vindmøllekoncernen en nedskrivning på 18,9 mio. euro. til imødegåelse af tab.

Samtidig har bestyrelsen meddelt den tidligere koncernøkonomi­direktør, at man agter at holde ham ansvarlig for de tab, hans dispositioner måtte vise sig at påføre selskabet. Det skriver Vestas fredag i en meddelelse til fondsbørsen.

Helt overordnet drejer sagen sig om to ting:

For det første har den afskedigede tidligere koncernøkonomidirektør på egen hånd indgået vidtrækkende aftaler i Indien, som førte til hensættelsen på cirka 140 mio. danske kr.

Beløbet vedrører dels to gældsposter på i alt 4,4 mio. euro, som koncernøkonomidirektøren eftergav den indiske samarbejdspartner, uden at Vestas’ ledel­se, de statsautoriserede revisorer eller selskabets eksterne advokater efterfølgende har kunnet finde nogen forretnings­mæssig begrundelse herfor. Dels en investering på 14,5 mio. euro i et potentielt projekt i Indien.

Ledelsen i det selskab i den indiske koncern, som pengene blev overført til – og som er koncern­forbundet med det selskab, som fik eftergivet den omtalte gæld af den tidligere koncernøko­nomidirektør – har indtil nu ikke kunnet, eller ønsket, at redegøre for hvilke værdier, Vestas skulle have modtaget til gengæld for dette beløb.

"For det andet har den tidligere koncernøkonomidirektør – ved at indgå disse aftaler samtidig væ­sentligt overskredet sine beføjelser som koncerndirektør, idet han ikke havde bemyndigelse til at forpligte Vestas, som han gjorde i de konkrete situationer. De eksterne revisorers og advokaters undersøgelser har vist, at hverken bestyrelsen eller koncern­chefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner," skriver Vestas i fondsbørsmeddelelsen.

Selskabets bestyrelsesformand, Bert Nordberg siger om sagen:

”Vestas bestyrelse vil have alle aspekter i denne sag belyst og de manglende penge tilbage. Derfor bad vi i første omgang selskabets eksterne advokater og revisorer om at foretage en række omfatten­de undersøgelser. Disse viste, at hverken bestyrelsen eller koncernchefen har været involveret i eller haft kendskab til de omtalte dispositioner," siger Bert Norberg og fortsætter:

"Undersøgelserne måtte imidlertid afsluttes, uden at det var muligt for advokaterne og revisorerne at nå frem til, hvad pengene var brugt til. På den baggrund besluttede bestyrelsen der­for at anmode bagmandspolitiet om at iværksætte en efterforskning, ligesom vi meddelte den tid­ligere koncernøkonomidirektør, at bestyrelsen agter at holde ham ansvarlig for de tab, hans dispositioner måtte vise sig at påføre selskabet. At vi ikke tidligere har omtalt denne udvikling, skyldes alene hensynet til efterforskningen”.

Dagens Gossip