Vi misbruger TastSelv: Se her hvordan vi forsøger at snyde skattefar

Skattemyndighederne skærper nu kampen med snyd og misbrug af TastSelv-systemet.

Skat.

Flere sager viser da også, at ikke alle borgere kan stå for fristelsen til at tildele sig selv større fradrag end man er berettiget til.

Et af de steder der snydes er med kørselsfradraget.

En kvinde havde således systematisk i flere år indtastet befordringsfradrag for mere end 100.000 kroner, selvom hun faktisk har under 24 kilometer til og fra arbejde.

Derfor har hun slet ikke har ret til noget fradrag. Og i et af indkomstårene var hun på barselsorlov i seks måneder.

Hun blev afsløret, og udover efterbetaling af sin skat har kvinden fået et bødeforlæg på 70.000 kroner.

En anden skatteyder var kreativ på sit rentefradrag. Han tastede 420.000 kroner ind som fradragsberettigede renter, selv om hans renteudgift blot var 440 kroner.

Det kommer til at koste ham 195.000 kroner, som er det bødeforlæg, han har fået, udover restskatten på 228.000 kroner.

- Antallet af forsøg på misbrug er ikke overvældende. Men de forsøg på snyd, som vi støder på, er for store beløb. Vi følger selvfølgelig op på ændringerne for at se, om de borgere, som vi har tjekket, har forstået budskabet, eller om de forsøger at rette fradragene tilbage igen via TastSelv. Gør de det, er vi klar med en karantæneordning, så de ikke længere kan bruge TastSelv, siger projektleder Jette Rohden fra SKAT.

Dagens Gossip