Viborg Kommune frifundet i gravearbejde

Højesteret har i en sag, hvor Dansk Byggeri har været inddraget til støtte for Viborg Kommune, slået fast, at kommunen ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med et gravearbejde til en kloak. Her blev et fiberkabel tilhørende TDC revet over, og sagen har derfor handlet om placering af ansvaret.

Det har været et kardinalpunkt at få fastslået, om der i det såkaldte ledningsejerregister har været de nødvendige oplysninger forud for gravearbejdet i forhold til at lette entreprenørens og andres undersøgelser forud for gravearbejdet.

- Højesteret lægger vægt på, at kommunen forud for arbejdet har rettet henvendelse til ledningsejerregisteret og bedt om at få de ”nødvendige ledningsoplysninger”. Det vil sige, at kommunen forud for arbejdet har søgt at få de oplysninger, der skal til i forhold til at udføre gravearbejdet og tilrettelægge dette på betryggende vis på grundlag af oplysningerne, fortæller juridisk afdelingschef i Dansk Byggeri, Henrik Fausing, i en pressemeddelelse.

Det påhviler entreprenøren at bedømme, om man har fået de oplysninger, der er nødvendige for tilrettelæggelsen af det påtænkte gravearbejde. Det er således entreprenørens opgave at tilrettelægge og udføre gravearbejdet under hensyntagen til de modtagne oplysninger.

Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkelige, har ledningsejeren TDC, ydermere påvisningspligt på stedet.

Dagens Gossip