Vilhelmsen er klar med kommissorium i Zornig-sag

Kommissoriet for den kommende undersøgelse af det skandaleombruste forløb, hvor socialminister Annette Vilhelmsen (SF) i sommer lovede Lisbeth Zornig Andersen en million kroner, er nu klar.

Sagen startede, efter at Vilhelmsen få dage efter offentliggørelsen af puljen "Fremme af udsattes valgdeltagelse" på en million kroner til socialt arbejde lovede hele puljen til Lisbeth Zornig Andersens projekt "Stemmer på kanten".

På det tidspunkt havde Zornig dog ikke søgt puljen, og ansøgningsfristen var endnu ikke overskredet.

Få dage senere blev puljen uden stor opmærksomhed fordoblet og socialministerens løfte gennemført.

- Håndteringen af sagen har efterfølgende rejst en række spørgsmål. Derfor er det afgørende for mig, at vi nu får belyst sagen grundigt med den uvildige advokatundersøgelse, siger Vilhelmsen i en skriftlig udtalelse.

Undersøgelsen skal omfatte en redegørelse for, om fordelingen af puljen og sagsbehandlingen i den forbindelse har været i overensstemmelse med gældende regler og principper.

Den skal også se på, hvorvidt der er sket fejl og forsømmelser, og i så fald også om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretsligt ansvar mod bestemte embedsmænd.

Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold skal det også vurderes, i hvilket omfang ministeren har været inddraget i sagen.

Advokatundersøgelsen kommer imidlertid ikke til at omfatte afhøringer af eller indhentning af udtalelser fra implicerede embedsmænd eller andre af hensyn til medarbejdernes retsstilling.

Kommissoriet for advokatundersøgelsen er torsdag blevet drøftet med partiernes socialordførere, og både i Venstre og Enhedslisten er der tilfredshed med planen.

- Advokatundersøgelsen kan give os mulighed for at få afdækket ministerens rolle, hvad der skete, og om der i Socialministeriet er opbygget en kultur, der ligger på kanten af de formelle retningslinjer, siger socialordfører Eyvind Vesselbo (V).

Hverken han eller Enhedslistens Finn Sørensen problematiserer umiddelbart, at undersøgelsen ikke kommer til at omfatte afhøringer af eller udtalelser fra implicerede embedsmænd.

- Det ville kræve en kommissionsundersøgelse, og det er jo nogle helt andre rammer, både økonomisk og tidsmæssigt, det ville kræve, siger Finn Sørensen.

- Hvis det hen ad vejen viser sig, at der er det her behov, så kan det selvfølgelig resultere i, at man iværksætter en tjenestelig sag, siger han.

Der udpeges snarest et advokatfirma, der skal forestå den uvildige advokatundersøgelse, og undersøgelsen skal så vidt muligt afsluttes senest 1. april 2014.

/ritzau/

Dagens Gossip