Vindmøller gør Ærø selvforsynende med elektricitet

Ærø er godt fremme i skoene, når det gælder grøn energi.

Mens vindmøller på landsplan bidrager med 30 procent af elforbruget, udmærker Ærø sig ved, at vindmøller dækker øens elforbrug og mere til. Her er tallet 121 procent. Ærøs seks store vindmøller producerer dermed 21 procent mere elektricitet, end øen forbruger.

- Vi er ovenud godt tilfredse med de nye vindmøller. Produktionen er gået, som vi havde forventet, og de har kørt uden nogen problemer, siger Jesper Balslev, formand for Ærø Vind.

Han forklarer, at vindforholdene ved Ærø gør, at stedet er optimalt for vindmøller.

- Placeringen er kanon god. Ærø ligger fantastisk rent vindmæssigt. Vindmøller producerer ligeså meget her som på den jyske vestkyst, fortæller Jesper Balslev.

Indsatsen for vedvarende energi på Ærø er lokalt forankret. Ærø Kommune har et udvalg for bæredygtig energi, som arbejder med den grønne omstilling på øen.

Ærø har som mål at blive selvforsynende med alle former for energi baseret på vedvarende energikilder. Varmeforsyningen i øens tre fjernvarmeværker er baseret dels på solvarme med solfangeranlæg på størrelse med flere fodboldbaner, dels med halmballer leveret af de lokale landmænd og anden biomasse.

Dagens Gossip