Vismænd: Finanspolitikken bør lempes

Dansk økonomi bør stimuleres med en finanspolitisk lempelse, som kan komme enten i form af lavere skatter, større offentlige udgifter eller begge dele på samme tid.

Det er de økonomiske vismænd med overvismand og professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i spidsen, der råder regeringen til at skride til handling, så der kommer mere vækst og flere nye job herhjemme.

»Konjunktursituationen tilsiger en mere lempelig finanspolitik i 2014 end den, der er planlagt. Den planlagte økonomiske politik vil trods Vækstplan og andre initiativer påvirke væksten negativt i både 2014 og 2015. Vores vurdering er, at de offentlige finanser grundlæggende er så sunde, at der burde være plads til en mere lempelig finanspolitik,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

I vismandsrapporten peges der også på steder, hvor finanspolitikken med fordel kan lempes. Der peges eksempelvis på, at øge det offentlige forbrug nu og efterfølge det af en lavere vækst senere, opretholde et højt niveau for de offentlige investeringer eller at forlænge det investeringsvindue, som skal sætte gang i erhvervslivets investeringer.

Finanspolitikken har siden 2011 været stram og påvirket væksten negativt. Dette har efter vismændenes opfattelse været nødvendigt for at overholde henstillingen fra EU om at bringe de store danske underskud ned og dermed fastholde den høje tillid til de danske offentlige finanser.

Vismændene vurderer dog, at Danmark fra 2014 ikke vil længere være underlagt en henstilling fra EU. Men på trods af dette, vil den planlagte finanspolitik stadig have en negativ indvirkning på væksten i 2014 og 2015.

»Dette er ikke godt afstemt med konjunktursituationen,« fremgår det er rapporten fra vismændene. De skønner, at den økonomiske aktivitet lige nu ligger fire procent under det, der kunne ventes i en normal konjunktursituation.

Den nye budgetlov betyder imidlertid, at det er vanskeligt at lempe finanspolitikken. Dette skyldes især kravet om, at det strukturelle underskud højst må udgøre 0,5 procent af BNP.

Vismændene skriver, at råderummet for at lempe finanspolitikken som følge af EU’s regler og budgetlov umiddelbart er begrænset.

»Danmark bør derfor arbejde for, at EU giver mulighed for, at lande med sunde offentlige finanser midlertidigt får lov til at køre med større underskud, så de kan stimulere aktiviteten. EU har ændret Danmarks underskudsgrænse for den strukturelle offentlige saldo fra 0,5 til 0,75 pct. af BNP. Vi anbefaler, at Danmark skal ændre budgetlovens underskudsgrænse tilsvarende og som minimum udnytte den mulighed for en lempeligere finanspolitik i 2014 og 2015, som dette vil give os,« hedder det i analysen.

Dagens Gossip