Vismænd: Politikere sjofler bustrafikken

Bustrafikken i Danmark skal stige med 50 procent fra 2009 til 2030. Det besluttede et bredt flertal i Folketinget i forbindelse med et stort transportforlig i 2009, men de lagde ingen planer for, hvordan målet skulle komme i hus.

Og det udløser nu kritik fra Det Miljøøkonomiske Råd, som består af en række fremtrædende økonomer.

- Hvor der for togtrafikken er flere investeringsprojekter i gang for at øge passagertilgangen, er der ikke en overordnet strategi for, hvordan en stigning på 50 procent i bustrafikken skal opnås, konstaterer de såkaldte miljøvismænd.

De påpeger, at det er op til de enkelte kommuner og regioner at skaffe flere passagerer i busserne.

Den manglende strategi betyder, at det ambitiøse mål på 4,5 milliarder personkilometer i 2030 bliver svært at nå.

- Selv hvis der laves en meget ambitiøs og koordineret satsning på hele busområdet, vil det medføre en stigning i bustrafikken til 4,2 milliarder personkilometer i 2030, hvilket er 0,3 milliarder personkilometer lavere end målet, konstaterer vismændene, som henviser til et studie fra KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark.

Sammen med målsætningen for busområdet lavede politikerne en tilsvarende målsætning om en fordobling i togtrafikken fra 6,5 milliarder personkilometer i 2009 til 13 milliarder i 2030.

Men selv om regeringen er på vej til at investere 28,5 milliarder kroner i jernbanen, er målet ikke nået, påpeger vismændene. Togfonden ventes således at bringe trafikken et lille stykke over 11 milliarder personkilometer i 2030.

- For at nå målet om en fordobling af togtrafikken, skal der derfor gennemføres tiltag, der kan føre til en vækst på yderligere 1,8 milliarder personkilometer, skriver vismændene.

/ritzau/

Dagens Gossip