Vismænd ser lyspunkter i dansk økonomi

De peger på, at det slet ikke står så slemt til med produktiviteten herhjemme, som er en af de vigtigste kilder til øget velstand.

»Vi tegner et mere positivt billede af produktiviteten end før. Det stiller den danske værdiskabelse i et noget bedre lys,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Årsagen er, at produktiviteten er steget overraskende meget siden 2009, og kun overgået af udviklingen i Norge og Irland. Men vismændene har også forsøgt at tage højde for, at stadig flere danske varer sælges til høje priser. Så måske producerer vi ikke helt så mange ekstra dippedutter end før, men produktionen kan til gengæld sælges til langt højere priser. Vores bytteforhold er med andre ord øget, sådan at priser på danske varer er steget mere end prisen på udenlandske varer.

Endelig har Danmark Statistik lavet en ny og mere præcis optælling af, hvor meget danskerne arbejder. Den viser et fald på hele otte procent, og det giver automatisk en bedre produktivitet, eftersom vi så fremstiller flere værdier målt som BNP per arbejdstime, end tidligere antaget.

Vismændene peger også på, at dansk erhvervsliv er præget af en betydelig dynamik, hvor der løbende oprettes nye virksomheder, mens andre lukker eller indskrænker. Den udvikling ender ofte med at blive en gevinst for det danske samfund, fordi den flytter arbejdskraft væk fra områder i tilbagegang og over til andre virksomheder og sektorer, hvor produktiviteten og indtjeningen er bedre, sådan at Danmark samlet set bliver et rigere land.

Disse bevægelser bidrager positivt til at øge produktiviteten. Under de senere års krise er det i særlig grad de lavproduktive virksomheder, der har nedlagt mange arbejdspladser. Det betyder, at den gennemsnitlige produktivitet er steget som følge af dette, fremgår det af analysen fra vismændene.

Dagens Gossip