Vismænd: Støtteordninger til ældre skal begrænses

De økonomiske vismænd risikerer at blive grundigt upopulære hos store dele af de én million danske folkepensionister.

Vismændene vil således begrænse en lang række af de mange fordele, som pensionisterne har i skattesystemet og for at få støtte på forskellig vis.

Pensionister får eksempelvis mere i boligstøtte til lejeboligen end ikke-pensionister med samme indkomstforhold.

Pensionister betaler også mindre i ejendomsværdiskat end andre.

Og ældre, der har placeret en del af formuen i ejerbolig, kan modtage større beløb i ældrecheck end ældre med samme indkomst og formue, der bor til leje.

»Den ekstraordinære støtte til ældre strider mod almindelige lighedsprincipper og giver en tilskyndelse til tidligere tilbagetrækning,« siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Han kalder det »ulogisk,« at folkepensionister får mere i støtte til huslejen end ikke-pensionister, når de ellers har ens indkomstforhold. Det er også ulogisk, at ejendomsværdiskatten er lavere, fordi man er ældre. Og det er ulogisk, at en pensionist med egen bolig kan få mere i folkepension og ældrecheck end en pensionist, der bor til leje, når de to ellers har samme indkomst og formue.

Vismændene anbefaler derfor en harmonisering af reglerne for boligstøtte og ejendomsværdiskat. De anbefaler også, at lejeværdi af egen bolig indgår i beregningen af folkepensionens tillægsbeløb, og at lejeværdi af egen bolig og boligformuen indgår i beregningsgrundlaget for ældrechecken.

De peger også på, at pensionsopsparing, som foretages i de sidste fem år før folkepensionsalderen, ikke bør modregnes i ældrecheck og pensionstillæg.

»Vores beregninger viser, at det kan give mere beskæftigelse og styrke de offentlige finanser. Det vil være en god idé at give et nedslag i skatten til personer, der arbejder, efter de har nået folkepensionsalderen. Vores beregninger viser, at en sådan ordning kan være selvfinansierende,« siger overvismanden.

Arbejder man i årene op imod folkepensionsalderen, vil man typisk foretage pensionsindbetalinger, der øger pensionsformuen. Den større pensionsformue og de deraf følgende større pensionsudbetalinger giver anledning til øget modregning i folkepensionens tillægsbeløb og i ældrechecken. Modregningen indebærer dermed en ekstra tilskyndelse til at trække sig tilbage fra det tidspunkt, man kan få sin pensionsopsparing udbetalt.

Personer, der overvejer at fortsætte med at arbejde, når de når folkepensionsalderen, er formentlig mere tilbøjelige til at reagere på økonomiske incitamenter end folk i yngre aldersklasser. Dette gør det relevant at overveje et aldersbetinget fradrag i skatten for personer, der arbejder i folkepensionsalderen, fremhæver de økonomiske vismænd.

Dagens Gossip