Vismænd: Sundt at virksomheder lukker

Det kan ende med at blive en ren gevinst for det danske samfund, når en virksomhed går konkurs. Det kan nemlig flytte arbejdskraft over til andre virksomheder og sektorer, hvor produktiviteten og indtjeningen er bedre, sådan at Danmark samlet set bliver et rigere land.

Det fremhæves i den halvårlige rapport fra De Økonomiske Råd, som udsendes i dag, og som har fire vismænd i spidsen, nemlig professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor Michael Svarer, professor Eirik Amundsen og professor Claus Thustrup Kreiner.

De peger på, at det danske erhvervsliv er præget af en betydelig dynamik, hvor der løbende oprettes nye virksomheder, mens andre lukker eller indskrænker.

Under en normal konjunktursituation med en konstant beskæftigelse, oprettes der på årsbasis omkring 120.000 nye job i de private byerhverv. Det sker ved, at virksomheder udvider, og nye virksomheder opstår, mens et tilsvarende antal job forsvinder, fordi virksomheder indskrænker eller lukker. Det svarer til en årlig jobomsætning på ti pct. af de beskæftigede.

Selv under krisen, hvor den samlede private beskæftigelse faldt med omkring 200.000 personer, var der virksomheder, som udvidede, og nye virksomheder, der opstod. I 2009 til 2010 lå den årlige jobskabelse stadig på seks til otte pct. af beskæftigelsen, men samtidig kom jobnedlæggelsen i 2009 tæt på 20 pct.

Dynamikken blandt virksomheder betyder, at beskæftigelsen forskydes mellem forskellige segmenter af erhvervslivet, fremhæver vismændene.

Disse bevægelser bidrager positivt til produktivitetsudviklingen. Specielt var det under krisen i særlig grad de lavproduktive virksomheder, der nedlage mange arbejdspladser. Det betød, at den gennemsnitlige produktivitet steg.

Endvidere var der under tilbageslaget i 2009 til 2010 ikke nogen generel tendens til, at det i særlig grad var højvækstvirksomhederne fra opsvinget i 2004 til 2007, der måtte indskrænke mest. Disse forhold tyder overordnet på en sund dansk virksomhedsdynamik i opsving og krise.

»Den omflytning af job, der sker, når virksomheder starter, lukker, udvider og indskrænker, bidrager samlet set positivt til produktivitetsudviklingen. Specielt under krisen har der været tendens til, at det især var de lavproduktive virksomheder, som måtte indskrænke eller helt lukke,« siger overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

I 2009 – midt under krisen, hvor den samlede beskæftigelse faldt voldsomt – blev der skabt mere end 70.000 private job ved, at eksisterende virksomheder udvidede beskæftigelsen og nye virksomheder ansatte medarbejdere. Det er stærkt opmuntrende.

»Der er ikke tegn på, at højvækstvirksomhederne fra de gode år generelt indskrænkede mere end andre virksomheder under krisen. Dette tyder ikke på, at højvækstvirksomhederne generelt blot red på en bølge af overoptimisme og usund vækst,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Han tilføjer, at den grundlæggende sunde danske virksomhedsdynamik, vi har set testet under opsving og krise, ikke giver belæg for, at der skulle være brug for offentlig støtte til særlige grupper af virksomheder med henblik på at forbedre reallokeringen af arbejdskraft.

Væksten i den danske produktivitet har siden midten af 1990’erne været relativ svag.

»Men ses der på perioden efter krisen, så har Danmark klaret sig godt i international sammenligning. Vi har indhentet meget af det tabte, og værdiskabelsen per time i Danmark ligger ikke dårligt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med,« lyder det fra overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Dagens Gossip