VK-regering overhørte stribevis af advarsler om ejendomsvurderinger

Med daværende Venstre-skatteminister Svend Erik Hovmand i spidsen modtog regeringen mindst 20 forskellige høringssvar fra 30 forskellige aktører.

13 af de 20 høringssvar var kritiske og fremhævede, at forandringen ville forringe kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger og forhøje risikoen for, at borgere betalte det forkerte i skat. Det viser en optælling, Berlingske har lavet.

Den daværende formand for Kommunernes Landsforening og tidligere Venstre-borgmester i Gedved Kommune, Ejgil W. Rasmussen, forklarer til Berlingske, at han personligt i et skriftligt høringssvar advarede sit eget parti mod at flytte ejendomsvurderingerne til Skat og dermed væk fra de flere hundrede lokale vurderingsråd, som hørte ind under kommunerne.

»Uanset hvordan man organiserede det, så ville der automatisk blive større risiko for, at borgere i Danmark fik vurderet deres ejendomme forkert, fordi Told og Skat ikke havde samme mulighed for at tage højde for den lokale situation. Nu ser det så ud til, at vores bekymringer viste sig at blive til virkelighed,« siger han og uddyber:

»Både den gang og nu må jeg indrømme, at det kneb med de argumenter, regeringen fremlagde dengang. Det er et udtryk for, hvor svært det er at sidde på Christiansborg og have føling nok med, hvad der egentlig foregår i kommunerne,« siger Ejgil W. Rasmussen og konstaterer, at det gik, som han og mange andre advarede imod tilbage i 2002. Så sent som for tre uger siden gav Rigsrevisionen og Statsrevisorerne en historisk hård kritik af Skats offentlige ejendomsvurderinger, der ifølge Rigsrevisionen siden 2003 har været så dårlige, at tusindvis af danskere risikerer at have betalt for meget i boligskat.

Tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, siger, at det var en stor opgave at flytte ejendomsvurderingerne. En opgave, som skulle løses på kort tid, og han erkender, at man på det tidspunkt slet ikke havde undersøgt, om Skat var rustet til opgaven.

»Når virkelig mange principielle overvejelser fører til, at Skat skal stå for ejendomsvurderingerne, så kan det godt falde lidt i baggrunden, om Skat rent faktisk kan. Man kan sagtens have en principiel diskussion om, at det var forkert, at vurderingerne lå i kommunerne, som overskygger diskussionen, om Skat kan løfte opgaven – og inden for den periode, der bliver sat af til det. Jeg kan ikke udelukke, at der kan have været et problem der,« siger Peter Loft og uddyber:

»Det, vi gjorde, var, at vi spurgte Told og Skat, om de kunne løfte opgaven. Hvis de sagde, at det kunne de, er det svært at gå den vurdering efter i sømmene,« siger han.

Ifølge professor ved CBS Jens Lunde, der har beskæftiget sig med offentlige ejendomsvurderinger i mere end 30 år, var der ingen beviser for, at staten skulle være bedre til at varetage de offentlige ejendomsvurderinger end kommunerne.

»Jeg mindes ikke at have stødt på undersøgelser, der underbygger den påstand, at staten skulle være bedre til at varetage de offentlige ejendomsvurderinger. Hverken dengang eller efterfølgende,« siger Jens Lunde, der understreger, at intet i Rigsrevisionens betænkning omvendt peger på, at kommunerne var bedre til at varetage ejendomsvurderingen end staten.

Når både Venstre og de Konservative alligevel ønskede at centralisere ejendomsvurderingerne i Skat, var det blandt andet, fordi staten ifølge regeringens beregninger kunne spare 125 millioner kroner ved at lave et enklere system og slanke ejendomsvurderingsområdet, uden at det gik ud over kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger. Et argument, som også går igen i daværende Venstre-skatteordfører Peter Christensens tale ved førstebehandlingen af lovforslaget, hvor han også siger, at besparelsen er »penge, som vi med den største fornøjelse har kunnet prioritere anderledes til gavn for danskerne«.

Forslaget om centralisering kom efter, at et udvalg fra 1996 til 1999 – altså under den socialdemokratisk ledede regering – analyserede området på grund af, at der allerede dengang var meget kritik af vurderingernes rigtighed og bl.a. nåede til konklusionen, at det kunne være fordelagtigt at lægge en del af dengang 227 lokale vurderingsråd sammen.

Det blev til et lovforslag, hvor vurderingsopgaven skulle lægges over til skatteregionerne.

Den daværende socialdemokratiske formand for Folketingets Skatteudvalg, Jens Peter Vernersen, var en af dem, der i forbindelse med lovbehandlingen advarede højlydt mod forandringerne, som ville gøre det »helt vilkårligt, om man bliver vurderet for højt eller for lavt«, som han sagde dengang.

Han kalder i dag processen forhastet og på grænsen til decideret lovsjusk, fordi loven blev behandlet på under fem uger.

»Det forløb, vi var igennem i 2002, var et forløb præget af en regering, der var fuldstændig opsat på at få trumfet en beslutning om at flytte ejendomsvurderingerne til Told og Skat igennem på meget kort tid uanset, hvilke argumenter for det modsatte de blev mødt med. Man skal jo huske på, at det var en voldsom stor beslutning, der berørte mange, mange borgere,« siger Jens Peter Vernersen, der trådte ud af Folketinget ved valget i 2011.

Tidligere skatteminister Svend Erik Hovmand ønsker ikke at kommentere.

»Jeg har ingen kommentarer til begivenheder, der ligger mere end ti år tilbage. Der må du have mig undskyldt,« siger han.

Peter Christensen, der i dag er Venstres finansordfører, skriver dog i en mail til Berlingske:

»De problemer, der er opstået med ukorrekte ejendomsvurderinger, skyldes ikke lovgivningen tilbage i 2002, men forvaltningen af området. Det er naturligvis beklageligt, og vi opfordrer derfor regeringen til at få ryddet op i Skat og sikre, at fejlene rettes. Danskerne skal have tillid til Skat, og de skal have tillid til, at Skat opkræver den rigtige skattebetaling fra hver enkelt borger – hverken mere eller mindre.«

Dagens Gossip